VIAA apmācības pieaugušajiem

 

 

Ventspils pašvaldības iesdāde “Ventspils Digitālais centrs” piedalās projektā 
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta
īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

   Projekta
mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

Neformālās izglītības programmas:

 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar Microsoft Excel.
 • Kiberdrošība.
 • Personas datu aizsardzība (IT).

Projekta
m
ērķa grupa

Strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

 Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

Mācību izmaksas

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

Kontaktinformācija izglītības iestādē

Projekta koordinators: Gunta Blumberga, gunta.blumberga@ventspils.lv, tālrunis 63607607

Sīkāka informācija

 Mājas lapā: www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 

15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

NĀC MĀCĪTIES VENTSPILS DIGITĀLAJĀ CENTRĀ!

Neformālās izglītības programmas

Izglītības programma

Pedagogi

Mācību ilgums, stundas
(45 min.)

Grupas lielums (personas)

Norises laiki

Kopējā mācību maksa (EUR)*

Līdzmaksā-jums 10% (EUR)*

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar Microsoft Excel

Programmu skatīt šeit

Dace Bergmane

24

5 - 12 

P, T:

17.15 – 19.30

108

10.80

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar Microsoft Excel

​Programmu skatīt šeit

Dace Bergmane

24

5 - 12 

T, C:

9.00 -
11.15

108

10.80

Kiberdrošība

Programmu skatīt šeit

Māra Kalneja

32

5 - 12 

P, T:

17.15 – 19.30

144

14.40

Personas datu aizsardzība (IT)

Programmu skatīt šeit

Māra Kalneja

18

5 - 12 

C:

17.15 – 19.30

81

8.10

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

PIETEIKŠANĀS

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību
 • t.sk. strādājošie pensionāri

Pieteikšanās līdz 6. novembrim!

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
DOKUMENTU IESNIEGŠANA (PERSONĪGI)
 • Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu iela 3, pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00.
 • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: vdc@digitalaiscentrs.lv, T. 63607607.