Apstiprināta Digitālā centra dalība Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 līdzfinansētā projektā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Apstiprināta Digitālā centra dalība Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 līdzfinansētā projektā

Ventspils Digitālais centrs un Ventspils Augsto tehnoloģiju parks kā projekta partneri piedalīsies projektā “Baltijas spēļu izstrādes industrija – Stiprinot reģionālo attīstību”. Projekta mērķis ir stiprināt datorspēļu izstrādes nozares pozīcijas Baltijas jūras reģionā, nodrošinot globālu konkurētspēju.

Ventspils Digitālais centrs izstrādās stratēģiju kā attīstīt spēļu izstrādes industriju Ventspilī, kā arī iegūs vērienīgu pieredzi no citām Baltijas jūras reģiona valstīm, kurās šī industrija jau ir ieņēmusi spēcīgas pozīcijas. Spēļu aplikāciju izmantošana praktiskiem nolūkiem ir ļoti nesen izveidojies datorspēļu tirgus segments. Virtuālās realitātes aplikācijas ietver lielu potenciālu pielietojumam arī citās nozarēs (piemēram, veselības aprūpes, būvniecības, kultūras, tūrisma, loģistikas u.c. nozarēs). Spēļu programmatūra arvien vairāk tiek izmantota, lai radītu aplikācijas, kuru iespējas sniedzas pāri datorspēļu nozares robežām. Tas ir strauji augošs tirgus, kura izaugsme apsteidz ierasto datorspēļu izstrādes nozari.

Projekta laikā Ventspils Digitālais centrs un Ventspils Augsto tehnoloģiju parks izvērtēs iespēju attīstīt šo industriju arī Ventspilī.

Ventspils Digitālais centrs projekta ietvaros veiks sekojošas aktivitātes:

  1. Izstrādās spēļu industrijas novērtējuma ziņojumu/stratēģiju

Tiks izvērtēta darbības vide, kurā minētas priekšrocības un trūkumi pašreizējos priekšnosacījumos, atšķirības starp valstīm, izaicinājumi un iespējas izmaiņu veikšanai, labās prakses piemēri, kā arī secinājumi un ieteikumi vides uzlabošanai.

  1. Dalība starptautiskās Projekta sanāksmēs, semināros, apmācībās (Berlīnē, Stokholmā, Grenā, Krakovā, Tartu, Rīgā un Briselē).

Projekta galvenais partneris būs Berlīnes starptautiskās sadarbības aģentūra, projekta partneri būs institūcijas no Vācijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas (kopā 22 partneri).

Plānotais projekta kopējais apjoms EUR 3 575 000, no tā Ventspils pilsētas pašvaldības budžets – EUR 108 100, no tā 85% būs Eiropas Savienības finansējums un 5% valsts budžeta dotācija. Plānotais projekta realizācijas ilgums – 36 mēneši.