Apstiprināti pirmie informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pilotprojekti | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Apstiprināti pirmie informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pilotprojekti

Otrdien, 2017. gada 3. janvārī, Ventspils pilsētas domē notika Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas sēde, kurā tika izskatīti Ventspils IKT pilotprojektu programmas 1. uzsaukuma konkursā saņemtie pieteikumi.

Uzņēmējdarbības veicināšanas komisija, piesaistot arī ekspertu no Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas, no 7 iesniegtajiem pieteikumiem tālākai virzībai atbalstīja 5 projektus par kopējo summu 72 903 euro, visi projekti saņems maksimālo atbalsta intensitāti 80% apmērā.

Ventspils IKT pilotprojektu programma, kuras mērķis ir sekmēt jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrādi, testēšanu un ieviešanu Ventspilī, uzņēmējiem paver Latvijā vēl nebijušas iespējas – saņemt atbalstu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei līdz pat 80% apjomā no kopējām izmaksām.

Tā kā finansējuma saņemšanas nosacījums ir darbinieku nodarbināšana Ventspilī, nodrošinot 1.uzsaukuma projektiem pieejamo finansējumu 150 000 euro apmērā, Ventspils pilsētas dome ne tikai tieši investē pilsētvides attīstībā un viedo risinājumu ieviešanā, bet arī nodrošina jaunu darba vietu izveidi. Šo Ventspils pilsētas domes iniciatīvu augstu ir novērtējuši arī uzņēmēji – visi konkursam iesniegtie projekti paredzēja Latvijā vēl nebijušu produktu izveidi un jaunu darba vietu radīšanu Ventspilī.

Ventspils IKT pilotprojektu programmas, kas tiek realizēta saskaņā ar Ventspils IKT nozares attīstības stratēģiju un rīcības plānu 2014.-2020. gadam, nākamo uzsaukumu plānots izsludināt februārī.