„Aspired” prezentē IKT pilotprojektu programmas ietvaros izstrādātās interaktīvās grīdas spēles | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

„Aspired” prezentē IKT pilotprojektu programmas ietvaros izstrādātās interaktīvās grīdas spēles

Šodien, 5. septembrī, Ventspils 4. vidusskolas skolēniem bija iespēja izspēlēt SIA „Aspired” izstrādātās interaktīvās grīdas spēles, kas tapušas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pilotprojektu konkursa 1. kārtas ietvaros.

Uzņēmums SIA „Aspired” izstrādāja trīs grīdas spēles, kas ietver zinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas pamatprincipus (STEM), saistot tos ar IKT nozari, lai skolu jaunatne veiksmīgāk mācītos programmēšanas pamatus un attīstītu loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes. Spēles veidotas trīs klašu grupām – no 1. līdz 4., no 5. līdz 9. un no 10. līdz 12. klasei.

Pasākuma ietvaros interaktīvās grīdas spēles svinīgi tika nodotas Ventspils pašvaldībai, un turpmāk tās glabāsies Ventspils Digitālajā centrā. Plānots, ka spēles tiks izmantotas Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņos, lai attīstītu skolēnu loģisko un algoritmisko domāšanu un programmēšanas prasmes. Interaktīvās grīdas spēles laipni aicinātas izmantot arī skolas, iepriekš sazinoties ar Ventspils Digitālo centru. Ventspils pilsēta ir pirmā Latvijā, kur interaktīvās grīdas spēles tiek izmantotas programmēšanas apguvē.

SIA "Aspired" projekta kopējās izmaksas ir EUR 11636,14, no tā pašvaldības līdzfinansējums – EUR 9308,91.