Digitālajā centrā apskatāma fotokursu dalībnieku darbu izstāde | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālajā centrā apskatāma fotokursu dalībnieku darbu izstāde

No 15. decembra līdz 15. martam Ventspils Digitālajā centrā iespējams apskatīt mācību kursa „Fotografēšanas pamati” absolventu labākās fotogrāfijas.

Pasniedzējas  Jekaterinas Karpovas vadītais mācību kurss “Fotografēšanas pamati” norisinājās jau astoto reizi. Mācību kurss joprojām ir populārs un pulcē interesentus apgūt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, lai uzņemtu kvalitatīvus fotoattēlus. Šoreiz kursus absolvēja 12 dalībnieki. Paši fotokursu absolventi pēc kursu apmeklējuma jūtas gandarīti par jauniegūtajām zināšanām.

Ventspils Digitālais centrs vienmēr ir atvērts dažādiem mācību kursu ierosinājumiem. Jaunais mācību kurss “Fotografēšana pie mākslīgā apgaismojuma” izveidots pateicoties kursa „Fotografēšanas pamati” dalībnieku iniciatīvai. Iedzīvotāji aicināti ieteikumus un vēlmes par iespējamām mācībām izteikt, vēršoties Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu vdc@ventspils.lv vai zvanot pa tālruni 63607607.