Maziem un mikro komersantiem iespēja pieteikties digitālo tehnoloģiju apmācībām | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Maziem un mikro komersantiem iespēja pieteikties digitālo tehnoloģiju apmācībām

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) īsteno projektu “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”, kura ietvaros tiek organizēti dažādi kursi uzņēmējiem.

Projekta ietvaros mazo un mikrouzņēmumu darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajām personām tiek piedāvāti kursi, lai pilnveidotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmes, veicinātu uzņēmuma iekšējo procesu digitalizāciju, kā arī produktu un pakalpojumu inovāciju.

Mācības tiek piedāvātas 3 tematiskos blokos – digitālās tehnoloģijas, uzņēmumu iekšējo procesu digitalizācija un digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai. Tematiskie bloki ietver dažādus mācību kursus, kā piemēram, “Sociālo tīklu mārketings”, “Datu uzskaite un apstrāde”, “Elektroniskās saziņas rīki” un daudzus citus. Ar apmācību kursu piedāvājumu iespējams iepazīsties šeit: https://www.mmu.lv/Lapas/Apmacibas.aspx.

Apmācību saturs veidots tā, lai atvieglotu uzņēmēju ikdienas darbu un sekmētu biznesa attīstību. Kā atzīst 87% apmācību absolventu, apgūtās prasmes ir vērtīgas un ļauj paveikt darbus efektīvāk.

Apmācību norise plānota Rīgā, bet, ja iedzīvotāji izrādīs interesi par iespēju apmācības apmeklēt Ventspilī, tad tiks meklēta iespēja tās nodrošināt arī ventspilniekiem uz vietas. Reģistrēties apmācībām iespējams elektroniski: www.mmu.lv sadaļā “Kvalifikācija”. Sīkāka informācija kursu cenām un projekta nosacījumiem pieejama pa tālruni 68311821 vai e-pastu: mmu@likta.lv