Noslēgušās pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu apmācības | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Noslēgušās pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu apmācības

Pirmdien, 21. augustā, noslēdzās apmācības “Bezmaksas IT rīki mācību procesa dažādošanai", kurās kopumā piedalījās 40 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu. Skolotāji apmācību ietvaros apguva metodiskus paņēmienus par dažādu IT rīku izmantošanu atbilstoši jaunajam izglītības modelim - kompetenču pieejai. 

Tāpat tika apgūtas tādas programmas kā Kahoot, LearningApp, Socrative, Stop Motion u.c., kuras ir bezmaksas un ir iespējams izmantot mācību procesā. Īpašu atsaucību guva testu veidošanas un attēlu apstrādes programmas. Pedagogi atzinīgi vērtēja programmu LearningApp, ar kuras palīdzību var veidot testus dažāda vecuma bērniem, attēlu apstrādes rīkus Canva un Pixlr Editor, kas noderēs ne tikai mācību materiālu veidošanai, bet arī mācību telpu noformēšanas nolūkiem. Īpaši aizrautīgi skolotāji darbojās ar animācijas filmiņu veidošanu programmā Stop Motion.

Pēc klātienes nodarbību apmeklēšanas skolotājiem bija jāsagatavo patstāvīgs radošais darbs kādā no jaunapgūtajām programmām. Kā vērtē apmācību vadītāja Ilze Grinfogele, iesniegtie pedagogu darbi bija pārdomāti un praktiski izmantojami turpmākajā mācību darbā.

Kursu noslēgumā kā zināšanu apliecinājumu skolotāji saņēma Ventspils Digitālā centra sertifikātu.