Noslēgušās Ventspils Digitālā centra mācības “Dažādi rīki radošam darbam” | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Noslēgušās Ventspils Digitālā centra mācības “Dažādi rīki radošam darbam”

No novembra sākuma Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi cītīgi apmeklēja mācību kursa “Dažādi rīki radošam darbam” nodarbības un apguva jaunas zināšanas, lai mācību procesu turpmāk varētu organizēt vēl interesantāku. Šonedēļ pedagogi par gūtajām zināšanām saņēma sertifikātus.

Nodarbības kopumā apmeklēja 45 pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, kuri apguva:  

  • Teksta noformēšanu ar Microsoft Word;
  • Tabulu un attēlu ievietošanu un noformēšanu dokumentā;
  • afišu un apsveikumu veidošanu internetā;
  • interaktīvu prezentāciju veidošanu un to saglabāšanas paņēmienus;
  • dažādu darba lapu veidošanu, izmantojot interneta resursus;
  • citas mācību procesam noderīgas interneta vietnes.

Kursa ietvaros katram pedagogam bija jāizstrādā interaktīva prezentācija, kas tika publicēta kopīgā mācību vietnē – Moodle, līdz ar to visiem kursa apmeklētajiem ir pieejami mācību kursa ietvaros izveidotie materiāli, kas nākotnē kalpos kā iedvesma mācību procesā.  

Kā atzīst Ventspils Digitālā centra mācību vadītāja Dace Bergmane: “Pirmsskolas pedagogi ļoti labprāt apgūst jaunas zināšanas, ir radoši un apzinīgi. Visi skolotāji, kas bija pieteikušies mācībām, cītīgi apmeklēja nodarbības un apzinīgi strādāja. Pedagogi ir izteikuši vēlmi mācīties vēl.”

Visvairāk pedagogu bija pieteikušies no pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” – kopumā 15 skolotāju, no “Saulītes” – 10 un no “Zvaigznītes” – 9 pedagogi.

Tā kā vietu skaits uz šo kursu bija ierobežots, daļa skolotāju šajā reizē nevarēja piedalīties apmācībās, bet Ventspils Digitālais centrs turpinās apmācības arī nākamgad.