Noslēgusies Ventspils IKT pilotprojektu programmas 2. kārta | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Noslēgusies Ventspils IKT pilotprojektu programmas 2. kārta

Aprīļa beigās noslēdzās pieteikumu iesniegšana Ventspils informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pilotprojektu programmas 2. kārtai, kurā dalību  pieteikuši 6 uzņēmumi. Kopējais pieteikto projektu apjoms: 120 634, 51 EUR.

Pretendenti iesnieguši šādas projektu idejas finansējuma saņemšanai:

  • SIA "Elektriķis" -Vieda mobilitāte 360 grādu videonovērošana transportam;
  • SIA „ MAZZY” - Ēku monitorings un resursu attālināta uzskaite-sadalīšana;
  • SIA “TestDevLab” - Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta aplikācija;
  • SIA "VN UNIVERSE" - Gāzu monitorings  Ventspils pilsētā un brīvostā;
  • SIA "ĢeoDATI" - Ģeotelpisko datu publicēšanas platforma 4 dimensijās;
  • SIA „ABZ FINANCE” - Produkta "ABZ Control" izstrāde.

Ventspils Digitālais centrs sācis saņemto pieteikumu izvērtēšanu, lai pārliecinātos par projektu ideju atbilstību konkursa nolikumam. Pēc pieteikumu izvērtēšanas tie tiks virzīti izskatīšanai Ventspils pilsētas pašvaldības „Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijā”. Komisija kur tiks izvērtēti projektu pieteikumi, kā arī lemts par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, konkursā iesniegtajiem projektiem ir jāatbilst vismaz vienai no šādām tēmām: vieda pārvalde, vieda ekonomika, vieda mobilitāte, vieda vide, viedi iedzīvotāji vai vieda pilsētvide. Viena IKT pilotprojekta maksimālā atbalsta intensitāte ir līdz 80% (astoņdesmit procenti) no attiecināmajām izmaksām. Minimālais atbalsta apjoms ir 2 000 EUR, bet maksimālais apjoms 15 000 EUR.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu komercsabiedrībām, kas īsteno jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrādi, testēšanu un ieviešanu Ventspilī, veidojot Ventspils pilsētu kā viedo tehnoloģiju centru. Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijas un rīcības plāna 2014.-2020. gadam īstenošanu.

Pateicoties sekmīgai Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam realizācijai, jau šodien Ventspilī IKT nozarē strādā desmitiem uzņēmumu, kas nodarbina augsti kvalificētus speciālistus, tomēr sagaidāms, ka nākotnē pieprasījums pēc šādiem darbiniekiem tikai augs, tāpēc speciālistus pilsētas IT uzņēmumiem sekmīgi gatavo gan Ventspils Augstskolas IT fakultāte, gan Ventspils Tehnikums. Ventspils sasniegumi IKT jomā atzīti arī valdības līmenī – valdībai piešķirot Ventspilij 1,5 miljonus eiro ar e-pārvaldi saistīto tehnoloģiju attīstībai un ieviešanai visās Latvijas pašvaldībās.