Notiks Ventspils pedagogu digitālās kompetences pilnveides apmācības Digitālajā centrā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Notiks Ventspils pedagogu digitālās kompetences pilnveides apmācības Digitālajā centrā

Ceturtdien, 26. oktobrī, un piektdien, 27. oktobrī, Ventspils Digitālajā centrā notiks digitālās kompetences apmācības Ventspils vispārizglītojošo skolu pedagogiem,  kuras vadīs apmācību vadītāji Dace Bergmane, Inguss Blaudums un Lāsma Mencendorfa.

Apmācību ietvaros pedagogi apgūs dažādas noderīgas prasmes un gūs jaunas zināšanas, kas ļaus mācību procesu veidot interesantāku. Ceturtdien, 26. oktobrī, tiks apskatītas tādas tēmas kā informācijas meklēšana internetā, informācijas saglabāšana, drošība, Windows ātrie taustiņi, informācijas saglabāšana tīmeklī, dokumentu un mapju koplietošana, testu veidošana tiešsaistē.

Savukārt piektdien, 27. oktobrī, pedagogi uzzinās par Microsoft PowerPoint interaktīvas prezentācijas veidošanu un dažādiem knifiem,  vizuālo materiālu veidošanu un tiešsaistes testu veidošanu ar rīkiem Nearpod un Kahoot.

Pēc apmācībām skolotājiem būs jāizmanto iegūtās zināšanas, izstrādājot darbu un prezentējot to 23. novembrī Ventspils Digitālajā centrā. Skolotāji par iegūtajām zināšanām saņems Ventspils Digitālā centra sertifikātus.

Digitālās kompetences pilnveides apmācību programma vasarā tika aprobēta Liepājā, kur to veiksmīgi apguva 50 pedagogu. Apmācības Ventspils skolotājiem tiek organizētas sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldes Metodisko dienestu pedagogu tālākizglītības programmas ietvaros kā viens no posmiem.