Pašvaldībās sekmīgi izmanto Ventspils Digitālā centra veidoto sistēmu | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Pašvaldībās sekmīgi izmanto Ventspils Digitālā centra veidoto sistēmu

Ventspils Digitālā centra izveidotajā un uzturētajā Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pakalpojumu vadības sistēmā, kas darbu uzsāka 2015. gada oktobrī, 26. septembrī, reģistrēto pakalpojumu pieteikumu skaits pārsniedzis jau 50 000.

Atšķirībā no valsts centralizēto institūciju realizētajiem projektiem, kur katra šāda sistēma nodokļu maksātājiem izmaksā miljonus euro, šīs sistēmas izveidei tika izlietoti tikai apmēram 60 000 euro.

2015. gadā tika uzsākta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) koordinēta VPVKAC izveide novadu nozīmes attīstības centros. Pakalpojumu centri darbojas uz pašvaldību bāzes un saskaņā ar vienotiem principiem, nodrošinot klientiem vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus kā līdz šim, gan noteiktus valsts pakalpojumus. Pakalpojumu centros klients var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, iesniegt dokumentus daudzu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumu saņemšanai.

Sistēma 74 Latvijas pagastos nodrošina 209 pašvaldības darbinieku, 27 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un 27 Valsts ieņēmumu dienesta nodaļu atbildīgo darbinieku vienlaicīgu darbu, kā arī nodrošina iedzīvotāju klātienes vizītēs, gan e-pastā, gan pa telefonu pieprasīto pakalpojumu sniegšanu.

Ventspils Digitālais centrs šajā projektā ir iesaistījies kā nozīmīgs sadarbības partneris, nodrošinot informatīvo sistēmu, portālu www.pakalpojumucentri.lv, klientu apkalpošanas centru saziņai ar valsts institūcijām, kā arī nodrošinot šī IT risinājuma lietotāju apmācību visā Latvijas teritorijā.