Tiek izsludināta Ventspils IKT pilotprojektu programmas 2. kārta – iespēja pretendēt uz Ventspils pašvaldības līdzfinansējumu | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Tiek izsludināta Ventspils IKT pilotprojektu programmas 2. kārta – iespēja pretendēt uz Ventspils pašvaldības līdzfinansējumu

Nolūkā īstenot pārdomātus un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) nozares vajadzībām un tendencēm atbilstošus pasākumus, sniedzot atbalstu IKT uzņēmumiem, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” izsludina Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa otro kārtu.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu komercsabiedrībām, kas īsteno jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrādi, testēšanu un ieviešanu Ventspilī, veidojot Ventspils pilsētu kā viedo tehnoloģiju centru. Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijas un rīcības plāna 2014.-2020. gadam īstenošanu.

Piedalīties konkursā un pretendēt uz noteiktā atbalsta saņemšanu var komersanti un personas, kas VID Nodokļu maksātāju reģistrā ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, konkursā iesniegtajiem projektiem ir jāatbilst vismaz vienai no šādām tēmām: vieda pārvalde, vieda ekonomika, vieda mobilitāte, vieda vide, viedi iedzīvotāji vai vieda pilsētvide.

Viena IKT pilotprojekta maksimālā atbalsta intensitāte ir līdz 80% (astoņdesmit procentu) no attiecināmajām izmaksām. Minimālais atbalsta apjoms ir 2 000 EUR, bet maksimālais apjoms 15 000 EUR. Projektiem pieejamais finansējums konkursa otrajā kārtā ir vairāk kā EUR 90 000.

Projektu pieteikumi Ventspils Digitālajam centram jāiesniedz elektroniski līdz 2017. gada 30. aprīlim.

Ar IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa nolikumu var iepazīties šeit vai arī to iespējams saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu gints.korts@ventspils.lv.

Pirmajā konkursa kārtā no septiņiem iesniegtajiem pieteikumiem tika atbalstīti pieci projekti par kopējo summu 72 903 EUR. Visi projekti saņēma maksimālo atbalsta intensitāti 80% apmērā. Pateicoties pirmās kārtas finansējuma saņemšanai Ventspilī tiks veidota pirmā datorredzes laboratorija Eiropā (SIA “PlayGineering Systems”), kā arī taps jauni produkti: interaktīvas grīdas spēles programmēšanas apguvei, SOS aplikācija (SIA “Aspired”), runājošās atkritumu urnas (SIA "ORAM mobile"), kā arī viedais logs - projekcijas ekrāns (SIA "EuroLCDs").