Tiks prezentētas IKT pilotprojektu programmas ietvaros izstrādātās interaktīvās grīdas spēles | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Tiks prezentētas IKT pilotprojektu programmas ietvaros izstrādātās interaktīvās grīdas spēles

Otrdien, 5. septembrī, plkst. 13:00 Ventspils 4. vidusskolas skvērā notiks Ventspils informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pilotprojektu programmas ietvaros izstrādāto interaktīvo grīdas spēļu prezentācijas pasākums.

Projekta realizētāji, SIA “Aspired” pārstāvji, pastāstīs par trīs inovatīvām un uz jaunradi orientētām grīdas spēlēm 3 klašu grupām:

  • 1. – 4. klašu grupai grīdas spēle “Augļu labirints” palīdzēs inovatīvi un radoši apgūt programmēšanas pamatus, izmantojot algoritmus;
  • 5. – 9. klašu grupai grīdas spēle “Kodu pavēlnieks” attīstīs un nostiprinās programmēšanas un loģiskās domāšanas prasmes;
  • 10. – 12. klašu grupai grīdas spēle “Veiksmīgais lauksaimnieks” iemācīs jauniešiem, ka programmēšana nav nekas sarežģīts, kā arī izprast tās būtību, veicot aritmētiskas darbības. Spēli būs iespējams izspēlēt, veicot uzdevumu latviešu valodā, piemēram, “Ej divus lauciņus uz priekšu” vai Java programmēšanas valodā, piemēram, “If (value > 2) myPosition = mypostition +2;”.

Piedaloties Ventspils Digitālā centra pārstāvjiem, notiks svinīga interaktīvo grīdas spēļu nodošana Ventspils pašvaldībai. Tādējādi Ventspils pilsēta kļūst pirmā Latvijā, kur tiks izmantotas interaktīvas grīdas spēles programmēšanas apguvei, lai veicinātu aktīvu, uz izziņu vērstu mācīšanos stundu laikā un veicinātu skolu jaunatnes interesi par IKT nozari. Interaktīvās grīdas spēles ir pieejamas arī citām izglītības iestādēm Latvijā. Pasākuma otrajā daļā, piedaloties Ventspils 4. vidusskolas skolēniem, notiks izstrādāto spēļu izspēle.

SIA "Aspired" projekta kopējās izmaksas ir EUR 11636,14, no tā Ventspils pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 9308.91. 

Nepiemērotu laikapstākļu gadījumā prezentācijas pasākums norisināsies Ventspils 4. vidusskolas aktu zālē.