Uzsākta projekta „Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” realizācija | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Uzsākta projekta „Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” realizācija

Lai palielinātu veselības aprūpes pieejamību ventspilniekiem un pilnveidotu veselības aprūpes pakalpojumus, Ventspils Digitālais centrs kopā ar Ventspils pilsētas Sociālo dienestu pieteicās dalībai Eiropas Savienības līdzfinansētā Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā. Iesniegtais projekta pieteikums izturēja konkursu un maija sākumā visi partneri devās uz Klaipēdu, lai piedalītos projekta „Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” atklāšanas sanāksmē.

Sanāksmi organizēja projekta galvenais partneris – Klaipēdas Universitāte, kopā ar pārējiem projekta partneriem – Ventspils Digitālo centru, Ventspils pilsētas Sociālo dienestu un Klaipēdas pilsētas sociālo aprūpes namu, tika pārrunāti projekta pirmā perioda laikā veicamie uzdevumi.

Projekta ietvaros plānots paplašināt Digitālā centra projektā “Centrālbaltijas inovatīvo risinājumu izmēģinājumu centrs” izstrādāto viedo sensoru tīklu. Ar sensoru tīklu plānots aprīkot sociālās aprūpes namu ,,Selga”, kā arī pilotprojekta veidā izvietot sociālo pakalpojumu saņēmēju dzīves vietās. Sensoru tīkls nodrošinās operatīvu palīdzību ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem, piemēram, kritiena gadījumos, kā arī citos gadījumos, kas var liecināt par nepieciešamību pēc palīdzības (ilgstoša nekustīga poza, pārāk ilgstoša uzturēšanās gultā, tualetē u.tml.). Minētajos gadījumos automātiski tiks nosūtīts trauksmes paziņojums sociālā nama personālam. Tāpat trauksmes signālu varēs nosūtīt arī pati persona, ja rodas nepieciešamība pēc personāla palīdzības. Lai nodrošinātu viedo sensoru tīklā pārraidīto palīdzības izsaukumu apkalpošanu, Ventspils pilsētas Sociālais dienests apmeklēs sociālās palīdzības pakalpojumu saņēmējus dzīves vietās. Savukārt, lai būtu iespējama izsaukumu apkalpošana Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Ventspils pilsētas Sociālais dienests” projekta ietvaros iegādāsies speciāli aprīkotu mikroautobusu.

Projekta realizācijas ilgums ir 24 mēneši, tā kopējais apjoms - EUR 607 207, no tā Ventspils pilsētas iestāžu budžets – EUR 365 822. 85% izmaksu segs Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% ir valsts budžeta dotācija, bet 10% Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils Digitālais centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.