Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centros veiksmīgi tiek izmantota Digitālā centra veidota informācijas sistēma | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centros veiksmīgi tiek izmantota Digitālā centra veidota informācijas sistēma

Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju (VARAM) izstrādāja un šobrīd uztur Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pakalpojumu vadības sistēmu, kurā reģistrēts jau 100 000. pakalpojumu pieteikums.

Ventspils Digitālais centrs Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centriem ir nozīmīgs sadarbības partneris, jo Digitālā centra speciālisti nodrošina informatīvo sistēmu, portālu www.pakalpojumucentri.lv, klientu apkalpošanas centru saziņai ar valsts institūcijām, kā arī nodrošina šī IT risinājuma lietotāju apmācību visā Latvijas teritorijā.

Visbiežāk izmantotais pakalpojums VPVKAC ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojums “Slimības pabalsts”, tas kopš centru pastāvēšanas pieprasīts 40 199 reizes. Otrs populārākais pakalpojums ir “Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana”, kas pieprasīts 6527 reizes.

2015. gadā tika uzsākta VPVKAC izveide novadu nozīmes attīstības centros. Pakalpojumu centri darbojas uz pašvaldību bāzes un saskaņā ar vienotiem principiem nodrošina klientiem vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus, kā līdz šim, gan noteiktus valsts pakalpojumus.

Pakalpojumu centros klientiem iespējams saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta un Lauku atbalsts dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību. Kopumā Latvijā šobrīd darbojas 79 šādi pakalpojumu centri.

Plašāka informācija par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru sniegtajiem pakalpojumiem pieejama šeit: http://www.varam.gov.lv/lat/VPVKAC/ vai šeit: https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri.