Ventspilī izstrādās sistēmu gāzu monitoringam Ventspils pilsētā un brīvostā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilī izstrādās sistēmu gāzu monitoringam Ventspils pilsētā un brīvostā

Ventspils IKT pilotprojektu programmas ietvaros uzņēmums SIA „VN Universe” ir saņēmis Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu projekta „Gāzu monitoringa sistēmas izstrāde Ventspils pilsētā un brīvostā” realizācijai.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts produkts gaisa kvalitātes noteikšanai. Risinājums sastāvēs no mērītājiem, radio sensoriem un projekta ietvaros izstrādātas programmatūras, kas nodrošinās iespēju tiešsaistē – speciāli izstrādātā mājas lapā, sekot līdzi gaisa kvalitātei Ventspils pilsētā un brīvostā.

Plānots, ka projekta ietvaros tiks izvietoti 2 sensoru komplekti, kuri, izmantojot bezvadu risinājumu, nogādās datus serverim un attiecīgi arī speciāli izstrādātajā un publiski izvietotajā mājas lapā. Informācija par gaisa kvalitāti mājas lapā tiks aktualizēta ik pēc 10 līdz 15 minūtēm.

Produktā iestrādātie sensori būs unikāli ar to, ka nodrošinās iespēju mērīt plaša spektra gāzes un daļiņas. Programmatūra atļaus attālināti mainīt dažādus aparatūras parametrus (raidīšanas biežumu, brīdinājuma signālus un citus parametrus).

Šobrīd nepārtrauktus gaisa kvalitātes novērojumus Ventspilī veic divas monitoringa stacijas: pašvaldības īpašumā esošā gaisa monitoringa stacija Jūras ielā 36 un VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” stacija Talsu un Tārgales ielu krustojumā, kas mēra sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda, amonjaka, ksilola, toluola, benzola un putekļu daļiņu (līdz 10 mikroniem) koncentrāciju pilsētas gaisā.

Gaisa piesārņojumu Ventspilī rada dažādi gaisa piesārņojuma avoti – siltumapgādes uzņēmumi, naftas produktu tranzīta uzņēmumi, ražošanas un pārstrādes uzņēmumi, autotransports un citi. Ventspilī gaisa kvalitāti ietekmē galvenokārt klimatiskie apstākļi – vējš un lietus sekmē piesārņojuma izkliedēšanos, bet bezvējš un sauss laiks veicina gaisa piesārņojuma palielināšanos.

IKT risinājums gāzu (gaisa) kontrolei radīs jaunas darba vietas, ļaujot sagatavot datu programmatūras apkalpojošus speciālistus, kuri nodrošinātu sistēmas uzturēšanu. Savukārt iedzīvotājiem pateicoties speciāli izstrādātajai mājas lapai, būs iespējams aktīvi iesaistīties un sekot līdzi gaisa kvalitātes rādītājiem mājas lapā.

Kopējās projekta izmaksas gāzu monitoringa sistēmas izstrādei Ventspils pilsētā un brīvostā ir EUR 29 852, no tā pašvaldības līdzfinansējums būs EUR 15 000.