Ventspilī notiks Baltijas mēroga IT konkurss | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilī notiks Baltijas mēroga IT konkurss

Šodien, 25. aprīlī, Ventspils pilsētas dome nolēma atbalstīt līdzekļu piešķiršanu Digitālo skoliņu un konkursa radošā tehnoloģiju pielietojumā “Ventspils IT izaicinājums” organizēšanai.

Kopš 2015. gada jūlija, kad Ventspils pilsētas dome apstiprināja Rīcības programmu datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošajās skolās 2015.-2018. gadam (turpmāk – Rīcības programma), katram Ventspils skolēnam no 1. līdz 12. klasei bezmaksas ir pieejams plašs interešu izglītības nodarbību klāsts vispusīgai digitālo tehnoloģiju apguvei un to jēgpilnai pielietošanai skolu mācību vielas apguvei.

Ventspils pilsētas pašvaldība ir vienīgā valstī, kas katram skolēnam, atbilstoši viņu vecumam un prasmēm, bez maksas nodrošina iespēju apgūt digitālā foto un video pamatus, datorgrafikas un datoranimācijas pamatus, datorzinību pamatus, mājas lapu izveidi, digitālās mājturības prasmes, inženierzinātņu pamatus, kā arī plašu programmēšanas kursu – sākot ar programmēšanas un loģiskās domāšanas pamatiem sākumskolēniem, līdz programmēšanas apmācībām vidusskolēniem.

Ventspils Digitālais centrs, kas ir atbildīgs par Rīcības programmas realizāciju, 2015./2016.mācību gadā katru nedēļu noorganizēja skolēnu apmācības 21 tehnoloģiju nodarbību grupās, bet, strauji augot nodarbību popularitātei, 2016./2017. mācību gadā tika organizētas apmācības jau 42 grupās. Atbilstoši bērnu vēlmēm, uzsākot robotikas, 3 dimensiju datorgrafikas, mājas lapu/aplikāciju dizaina, “dronu skolas” u.c. aktivitātes 2017. gadā tika paplašināts arī nodarbību klāsts. Kopumā 2017. gadā nodarbības apmeklē aptuveni 500 skolēnu, kas ir aptuveni 12% no visiem skolēniem pilsētā.

Atsaucoties bērnu un viņu vecāku ierosinājumam nodrošināt bērniem digitālo prasmju apguves iespējas arī skolas vasaras, rudens un ziemas brīvlaikos, Ventspils pilsētas dome Digitālo skoliņu organizēšanai nolēma papildus piešķirt EUR 6770 pulciņu vadītāju darba apmaksai, kā arī tika pieņemts lēmums organizēt Baltijas mēroga konkursu radošā IT tehnoloģiju pielietošanā skolēniem no 1. līdz 12. klasei Latvijas – Ventspils IT izaicinājumu, tā norisei paredzot EUR 100 000.

Ventspils IT izaicinājums šogad notiks jau otro reizi. 2016. gadā konkurss tika organizēts Latvijas mērogā un konkursā piedalījās 275 komandas no 140 Latvijas skolām. Konkursa fināls notika 10. un 11. novembrī Ventspilī, kur divu dienu garumā 160 skolēnu un skolotāju no visas Latvijas piedalījās konkursa uzdevumu veikšanā, atpūtās izklaides pasākumos, darbojās radošajās darbnīcās un iepazina Ventspili ekskursijās. Šogad konkursa norise plānota jau Baltijas mērogā – 1. kārtā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolu skolēni veiks uzdevumu neklātienē, savukārt spēcīgākās 4 komandas no katras valsts no katras vecuma grupas piedalīsies 2.kārtā, kas notiks 2017. gada novembrī Ventspilī.