Ventspilī paplašinās optisko datu pārraides tīklu | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilī paplašinās optisko datu pārraides tīklu

Otrdien, 25. aprīlī, Ventspils pilsētas dome nolēma atbalstīt līdzekļu piešķiršanu pilsētas optiskā datu pārraides tīkla paplašināšanai no Tilta dārza līdz Robežu ielai.

Līdzīgi kā ūdensvads un elektrība, digitālajā laikmetā publiskās infrastruktūras pamats nav iedomājams bez pilsētas līmeņa optiskiem datu pārraides tīkliem. Pieslēgumi optiskajai datu pārraides infrastruktūrai ir nepieciešami gan uzņēmējiem, kas izvēlas Ventspili par savu jauno, moderno ražotņu attīstības vietu, gan visām skolām un citām pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, tā arī pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kas ikdienā, bieži to pat nepamanot, izmanto publisko WiFi tīklu.

Lai plānveidīgi un mērķtiecīgi attīstītu Ventspils industriālās teritorijas, padarot tās pievilcīgas investoriem jaunu darba vietu radīšanai, 2017. gadā plānots ieguldīt EUR 17 074, izveidojot pilsētas optiskā datu pārraides tīkla atzaru Ventspils industriālajai zonai virzienā uz Robežu ielu un Ventas kreisā krasta tīkla segmenta cilpveida savienojumu ar tīkla segmentu Ventas labajā krastā, kas ir nepieciešams rezervēta savienojuma izveidei ar maģistrālajiem datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem.

Šīs investīcijas ne tikai sekmēs Ventspils industriālo zonu attīstību, bet arī ļaus Ventspils pilsētā izveidotajai infrastruktūrai pretendēt uz valsts nozīmes infrastruktūras elementa statusu, tādejādi paplašinot iespējas saņemt valsts un pārrobežu programmu līdzekļus un palielinot investīciju ekonomisko efektivitāti.