Ventspilī ražos interaktīvus vides objektus – runājošas atkritumu urnas | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilī ražos interaktīvus vides objektus – runājošas atkritumu urnas

Ventspils IKT pilotprojektu programmas ietvaros SIA “ORAM Mobile” ir saņēmis Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu savas idejas realizācijai: uzņēmums izstrādās prototipus interaktīviem vides objektiem – runājošām atkritumu urnām.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 18 740, no tā pašvaldības līdzfinansējums plānots EUR 14 991. Projekta ietvaros paredzēta piecu prototipu izgatavošana un uzstādīšana Ventspils pilsētas teritorijā, savukārt pēc sekmīgas prototipu izgatavošanas plānots uzsākt produkta ražošanu un piedāvāšanu potenciālajiem klientiem. Šāda tipa interaktīvi vides objekti piesaista garāmgājēju uzmanību un veicina atkritumu izmešanu tam paredzētajās vietās.

SIA “ORAM Mobile” pamatdarbība ir saistīta ar interaktīvu eksponātu korpusu ražošanu. Sākot ar 2011.gadu, kad uzņēmums izstrādāja pirmos interaktīvos eksponātus, šis darbības virziens ir attīstījies plašumā. Šobrīd klientiem tiek piedāvāti inovatīvi risinājumi dažādās komplektācijās un modifikācijās – ir gan pie sienas stiprināmi, gan brīvi stāvoši, gan arī individuāli klienta vēlmēm izstrādāti eksponāti iekštelpām. Kā izaicinājumiem bagātāko, interesantāko un lielāko no līdz šim īstenotajiem pasūtījumiem var minēt ekspozīcijas “Klimata pārmaiņas” izstrādi, kura ir apskatāma zinātnes un tehnoloģiju muzejā “Kurzemes Democentrs”.

Jaunais produkts tiks izstrādāts, balstoties uz iegūto pieredzi dažādu interaktīvu iekštelpu eksponātu izstrādē, tomēr šis būs cita veida produkts, kas paredzēts izvietošanai ārpus telpām, līdz ar to nepieciešams pievērst uzmanību elektronisko komponenšu ievietošanai, montāžai, kā arī aizsardzībai pret vandālismu. Tas uzņēmumam būs izaicinājums, jaunas iespējas! Ja līdz šim produktu gala saņēmēji bija pārsvarā muzeji, tad šis produkts būs paredzēts citai mērķauditorijai un līdz ar to paplašināsies klientu loks.

Informācija par uzņēmuma darbību un realizētajiem projektiem pieejama SIA “ORAM Mobile” mājas lapā www.orammobile.lv.

Foto: SIA "ORAM mobile" produkts - interaktīvs stends