Ventspilī tiks izstrādāta Ģeotelpisko datu publicēšanas platforma | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilī tiks izstrādāta Ģeotelpisko datu publicēšanas platforma

Ventspils IKT pilotprojektu programmas ietvaros SIA "ĢeoDATI" saņēmis Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu savas idejas realizācijai: uzņēmums izstrādās ģeotelpisko datu publicēšanas platformu 4 dimensijās, kas ir jauna internetā bāzēta vide daudzdimensiju objektu izvietošanai, uzglabāšanai un apmaiņai ar citiem  lietotājiem.

Projekts tiks izstrādāts ciešā sinerģijā ar strauji attīstošos bezpilota lidaparātu jeb dronu industriju – izplatību un pielietojumu. Jau šobrīd droni tiek pielietoti daudzās dažādās jomās, piemēram, ģeotelipsko datu iegūšanā, vides aizsardzības jomā, veidojot reklāmas materiālus, pasta pakalpojumu nodrošināšanai un pat cilvēku transportēšanai.

Izveidotā interneta vietne būs paredzēta galvenokārt ar droniem iegūto un apstrādāto ģeotelpisko datu izvietošanai, analīzei, uzglabāšanai un apmaiņai. Būtiska platformas priekšrocība būs iespēja tajā izvietot ortofotokartes, 3D objektu datnes, kas veidotas vai apstrādātas jebkurā no tirgū pieejamām programmām un platformām. Izstrādātais produkts nodrošinās objektu attēlojumu 4 dimensijās – papildus objekta vizuālajam attēlojumam, lietotājiem būs iespējams redzēt objektu attēlojumu dažādos laika posmos, kā arī skatīt pievienotos informācijas slāņus. Piemēram, apskatīt objektu pirms būvdarbu vai rekonstrukcijas uzsākšanas, būvdarbu laikā un jau pabeigto gala rezultātu.

Iespēja izvietot Ventspils pilsētas objektus 3D formātā vienotā platformā ļaus vizualizēt pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbu, kā arī ērti demonstrēt iedzīvotājiem un citām sabiedrības grupām nepieciešamos infrastruktūras objektus dažādos laika momentos. Plānotai platformai ir potencionāls augt globālā tirgū tādos segmentos, kā būvniecība, ieguves rūpniecība, teritoriju pārvaldība.

Galvenie platformas lietotāji būs profesionālo pakalpojumu sniedzēji – ģeotelpisko datu ražotāji, kā arī to klienti – pašvaldības, būvnieki, projektu izstrādātāji u.c.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 18 331, no tā pašvaldības līdzfinansējums plānots EUR 14 665.