Ventspilī tiks izstrādātas trīs interaktīvas grīdas spēles programmēšanas apguvei | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilī tiks izstrādātas trīs interaktīvas grīdas spēles programmēšanas apguvei

Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu konkursa 1. kārtā viens no atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem ir SIA “Aspired”. Uzņēmums izstrādās trīs interaktīvas grīdas spēles, kas papildinās mācību procesu un ļaus skolēniem efektīvāk apgūt programmēšanu.

SIA "Aspired" projekta kopējās izmaksas ir EUR 11636,14, no tā pašvaldības līdzfinansējums būs EUR 9308.91. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt trīs grīdas spēles, kas ietvers zinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas pamatprincipus (STEM), saistot tos ar IKT nozari, lai skolu jaunatne veiksmīgāk mācītos programmēšanas pamatus un attīstītu loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes.

Katra izstrādātā grīdas spēle paredzēta konkrētai skolēnu grupai:

  • 1. – 4. klašu grupai grīdas spēle “Augļu labirints” palīdzēs inovatīvi un radoši apgūt programmēšanas pamatus, izmantojot algoritmus;
  • 5. – 9. klašu grupai grīdas spēle “Kodu pavēlnieks” attīstīs un nostiprinās programmēšanas, kodēšanas un loģiskās domāšanas prasmes;
  • 10. – 12. klašu grupai grīdas spēle “”Veiksmīgais lauksaimnieks” iemācīs jauniešiem, ka programmēšana nav nekas sarežģīts, kā arī izprast tās būtību, veicot aritmētiskas darbības. Spēli būs iespējams veikt, veicot uzdevumu latviešu valodā, piemēram, “Ej divus lauciņus uz priekšu” vai Java programmēšanas valodā, piemēram, “If (value > 2) myPosition = mypostition +2;”.

Uzņēmums darbojas Ventspilī un jau vairākus gadus ir viens no vadošajiem tehniski radošo darbnīcu, kas klasificējamas kā starpdisciplināri praktiskie darbi un aktivitātes, izstrādātājs un organizētājs Latvijā. Tehniski radošās darbnīcas uzņēmums Latvijā piedāvā jau no 2013. gada un šobrīd to klāsts ir vairāk nekā 20, kas galvenokārt izstrādātas ķīmijas, fizikas, mehānikas, aerodinamikas un klimata pārmaiņu novirzienos.

Izstrādātās interaktīvās grīdas spēles tiks nodotas Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldei. Tādejādi Ventspils pilsēta būs pirmā Latvijā, kur tiks izmantotas interaktīvas grīdas spēles programmēšanas apguvei, lai veicinātu aktīvu, uz izziņu vērstu mācīšanos stundu laikā un veicinātu skolu jaunatnes interesi par IKT nozari. Pēc pilotprojekta veiksmīgas realizācijas jaunie produkti tiks piedāvāti arī citām izglītības iestādēm Latvija.