Ventspilī tiks veidota pirmā datorredzes laboratorija Eiropā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilī tiks veidota pirmā datorredzes laboratorija Eiropā

Ventspils pilsētas pašvaldība atbalstījusi pirmos piecus projektus, kas saņems pašvaldības finansiālu atbalstu Ventspils IKT pilotprojektu programmas ietvaros. Viens no atbalstu guvušajiem uzņēmumiem, SIA "PlayGineering Systems", uz Olimpiskā centra “Ventspils” bāzes Ventspilī iecerējis izveidot Eiropā pirmo datorredzes (Computer Vision) sporta laboratoriju.

SIA "PlayGineering Systems" projekta kopējās izmaksas ir EUR 15 000, no tā pašvaldības līdzfinansējums būs EUR 12 000. Projekta ietvaros paredzēta aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ventspils Olimpiskajā centrā, ieviešot inovatīvus, uz datorredzi un mākslīgo intelektu balstītus spēlētāju atsekošanas risinājumus, kas ir unikāli ar to, ka nav nepieciešama īpašu raidītāju piestiprināšana spēlētajiem. Nākotnē šāda sistēma nodrošinās NBA un NHL līmenim atbilstošu spēļu statistisko analīzi, automatizētu (bez operatoru iesaistes) spēļu filmēšanu no vairākām kamerām un pārraidi tiešraidē, video tiesāšanas un vārtu fiksēšanas sistēmas darbību.

Uzņēmumam Ventspilī ir lieli plāni. Jau šobrīd, sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, Ventspilī darbojas uzņēmuma datorredzes ekspertu komanda 6 cilvēku sastāvā, līdz ar to ir tehnoloģiju laboratorijas izveide ir nākošais solis, kas nodrošinās izstrādāto risinājumu aprobāciju praksē. Tieši pateicoties savam daudzfunkcionālajam plānojumam Olimpiskais centrs “Ventspils” ir ideāli piemērota sporta laboratorijas izveidei. Tāpat plānots attīstīt sadarbību ar Ventspils Augstskolu, lai veicinātu arvien lielāku studentu interesi par modernākajām datortehnoloģijām un ieinteresētu studentus no tuvākām un tālākām valstīm studēt un strādāt Ventspilī.

Datorredze, jeb Computer Vision ir ļoti sarežģītu informācijas tehnoloģiju kopums. Kompānijas, kurās parasti tiek nodarbināti šādi speciālisti ir, piemēram, CERN (Eiropas kodolpētījumu organizācija) un Google. Ventspils Augstskolas ilglaicīgais pētnieciskais darbs signālu apstrādes jomā, kas kļuva iespējams balstoties uz Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu, kas aktīvi iesaistījās Ventspils Augstskolas izaugsmei nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes – Europā unikāla radioteleskopa atjaunošanā un tam atbilstoša aprīkojuma sagādē, gan Ventspils Augstskolas plašā starptautiskā sadarbība ar vadošajiem pētniecības institūtiem un universitātēm pasaulē, ir ļāvusi izaugt pasaules līmeņa IKT speciālistiem un radīt jaunas darba vietas, kurās radītā pievienotā vērtība ir pietiekama, lai Ventspilī nodrošinātu pasaules līmenim atbilstošas algas.

Sekmīgas visu īstermiņa un ilgtermiņa ideju realizācijas rezultātā Ventspils kļūs par Eiropas nozīmes augsto tehnoloģiju metropoli, kā arī pastiprinās Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijā noteikto virzību uz viedo pilsētu tehnoloģiju plašāku ieviešanu, savukārt, Olimpiskajam centram “Ventspils” ir potenciāls kļūt par vienu no modernākajiem sporta centriem pasaulē.