Ventspilī veidos jaunas profesionālās izglītības mācību programmas | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilī veidos jaunas profesionālās izglītības mācību programmas

Piektdien, 10. martā, Ventspils pilsētas dome nolēma atbalstīt Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Digitālais centrs” dalību Centrālbaltijas reģiona programmas 2014. – 2020. gadam projektu konkursa 4.2. aktivitātē “Līdzīgākas profesionālās izglītības un apmācību programmas Centrālbaltijas reģionā”. Šī aktivitāte paredz kopīgus pasākumus mācību programmu, metožu un profesionālās izglītības pārvaldības metožu uzlabojumu nepieciešamības noskaidrošanai, kā arī jaunu mācību programmu izstrādi un esošo mācību programmu uzlabošanu.

Projekta mērķis ir palielināt vidējās profesionālās izglītības lomu mūsdienu digitālajā ekonomikā un nodrošināt vairāk multimediju dizaineru un programmētāju Centrālbaltijas reģiona mazajās un vidēja lieluma pilsētās. Projekts ir vērsts uz to, lai katrs ventspilnieks, mācoties Ventspils Tehnikuma jaunajās programmās, varētu iegūt starptautiski atzītas zināšanas un prasmes un atrast šādai kvalifikācijai atbilstošu darbu.

Projekta iesniedzējs un galvenais partneris būs Digitālais centrs, projekta partneri būs Ventspils Tehnikums un Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, kā arī citas vidējās profesionālās izglītības iestādes un darba devēju organizācijas Centrālbaltijas reģionā (no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas).

Plānotais projekta kopējais apjoms EUR 1 100 000, Ventspils pilsētas pašvaldības budžets – EUR 180 070, no tā 85% būs Eiropas Savienības finansējums un 5% valsts budžeta dotācija. Plānotais projekta realizācijas ilgums – 24 mēneši.