Ventspils Digitālā centra pulciņu dalībnieki saņem pirmās liecības | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra pulciņu dalībnieki saņem pirmās liecības

Straujiem soļiem tuvojas mācību gada noslēgums un skolēni pavisam drīz saņems novērtējumu par ieguldīto darbu mācībās – liecību. Arī Ventspils Digitālais centrs šogad pirmo reizi izsniegs aprakstošas liecības visiem tehnoloģiju pulciņu apmeklētājiem, lai radītu gandarījumu bērniem par ieguldīto laiku un darbu.

Lēmums izsniegt liecības pulciņu apmeklētājiem pieņemts, balstoties uz informāciju, kura saņemta, aptaujājot skolēnu vecākus. Aptaujās vecāki vairākkārt norādījuši, ka labprāt uzzinātu par sava bērna sasniegumiem pulciņos. Tāpat arī Ventspils Digitālā centra interešu izglītības nodarbību pasniedzēji uzskata, ka liecības kā padarītā darba vērtējums ir svarīgas pulciņu dalībniekiem.

Liecībās tiks iekļauta informācija par skolēna iemantotajām zināšanas, gūto prasmju raksturojums, akcentēti pozitīvie sasniegumi, kā arī uzskaitītas apgūtās tēmas. Liecību mērķis ir atspoguļot skolēnu veiktos darbus, nevis izcelt to, kas nav izdevies. Katra pulciņa dalībnieka liecībā pasniedzēji snieguši arī īsu aprakstu, kas ietvers pulciņa dalībnieka pozitīvo iezīmju raksturojumu.

Liecības interešu izglītības dalībniekiem nav ierasta prakse, bet Digitālā centra pasniedzēji turpmāk pilnveidos iesākto aprakstošo vērtējumu veidošanas praksi, lai skolēni un vecāki saņemtu pēc iespējas pilnvērtīgāku un izsmeļošāku informāciju. Nākamajā mācību gadā plānots aprakstošās liecības izsniegt 2 reizes mācību gadā: decembrī, raksturojot 1.semestra veikumu, un maijā, kad tiks vērtēts gada kopējais sniegums.

Pirmās liecības lielākā daļa pulciņu dalībnieku un vecāku jau saņēmuši aprīļa beigās – tās elektroniskā formātā nosūtītas, izmantojot skolvadības sistēmu “E-klase”. Taču drīzumā liecības saņems arī pulciņu “Digitāli vizuālā māksla”, “Dronu skola” un “Digitālā inženieru laboratorija” dalībnieki. Šie pulciņi darbošanos uzsāka salīdzinoši nesen, tādēļ arī liecības to dalībnieki saņem nedaudz vēlāk.

Piektdien, 26. maijā, visi Digitālā centra pulciņu apmeklētāji kopā ar vecākiem tiek aicināti uz izlaidumu Ventspils Jauniešu mājā, kur svinīgi tiks atzīmēts mācību gada noslēgums. Izlaidumā katrs pulciņa dalībnieks saņems apliecinājumu par apmeklētajām nodarbībām. Sīkāka informācija par izlaidumu vēl sekos.

Ventspils Digitālais centrs izsaka pateicību vecākiem un bērniem par izrādīto interesi un zinātkāri informācijas tehnoloģijās un novēl skolēniem sasniegt labas sekmes arī skolā.