Ventspils Digitālais centrs aicina paaugstināt profesionālo kompetenci | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs aicina paaugstināt profesionālo kompetenci

Ventspils Digitālais centrs turpina jaunu dalībnieku uzņemšanu neformālās izglītības programmas apmācībām, kas tiek realizētas projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Līdz 6. novembrim apmācībām pieteikties aicināti strādājošie vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tai skaitā strādājošie pensionāri.

Papildināt esošās un iegūt jaunas zināšanas ir svarīgi jebkuram, īpaši, ja runa ir par informācijas tehnoloģijām. Svarīgi apzināties, ka zināšanas par drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un drošu informācijas apstrādi, var pasargāt no nepatīkamiem pārsteigumiem interneta vidē. Šīs tēmas skar gan informācijas tehnoloģiju speciālistus, gan jebkurā citā sfērā strādājošos.

Ventspils Digitālajā centrā iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties trīs dažādām neformālās izglītības programmām: 

  • Kiberdrošība (32 akadēmiskās stundas). Apmācības notiks pirmdienās, trešdienās no plkst. 17:15 līdz 19:30.  Apmācību ietvaros būs iespējams uzzināt par datu un ierīču aizsardzību digitālajā vidē. Galvenās tēmas: personas datu aizsardzība (informācijas drošība, datu drošība, fiziskā drošība, pakalpojumu drošība); kiberdrošības nepieciešamība mūsdienās; tiešsaistes un bezsaistes identitāte; tavi dati un tavas ierīces; organizāciju/uzņēmumu datu tipi; drošības prasību pārkāpumi; Aizsardzības ievainojamība, ļaunprogrammatūras tipi, to pazīmes; kiberaizsardzība; urķu (hacker) uzbrukumi; uzbrukumu tipi un tehnika; uzbrukumi tīklam; sociālā inženierija.  
     
  • Personas datu aizsardzība (IT) (18 akadēmiskās stundas). Apmācības notiks  ceturtdienās no plkst. 17:15 līdz 19:30. Apgūstot šo kursu, būs iespējams identificēt datu tipus; izprast likumus, kas saistīti ar personas datu aizsardzību; uzzināt par intelektuālā īpašuma aizsardzību, programmatūru tipiem un to lietošanas noteikumiem.
    Galvenās tēmas: personas datu aizsardzība (informācijas drošība, datu drošība, fiziskā drošība, pakalpojumu drošība); sensitīvie dati; intelektuālā īpašuma aizsardzība (patents, preču zīme, autortiesības, licence, autoratlīdzība, plaģiāts, pirātisms utt.); programmatūras lietošanas noteikumi.
     
  • Datu analīze un pārskatu sagatavošana Microsoft Excel vidē (24 akadēmiskās stundas). Apmācības notiks  trešdienās, ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 11:15 (rīta grupa) un pirmdienās, trešdienās no plkst. 17:15 līdz 19:30 (vakara grupa). Apmācības palīdzēs uzlabot prasmes darbā ar datu aprēķiniem, izmantojot formulas un funkcijas, datu atlasīšanai un filtrēšanai, darbagrāmatu pielāgošanai Microsoft Office Excel vidē.

90% no mācību maksas sedz Eiropas sociālais fonds un Latvijas valsts, savukārt, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu mācības ir bez maksas. Lai pieteiktos apmācībām nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu, to iesniegt un reģistrēt Ventspils Digitālajā centrā. Veidlapu iespējams lejupielādēt šeit.

Personām ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu iesniegumam jāpievieno izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu.

Papildus informācija par apmācībām, zvanot uz Ventspils Digitālo centru pa tālruni: 63607607, sūtot e-pastu: vdc@digitalaiscentrs.lv vai ierodoties klātienē Akmeņu ielā 3, Ventspilī. Tāpat aktuālā  informācija par projektu pieejama Ventspils Digitālā centra mājas lapā, sadaļā “VIAA apmācības”: www.digitalaiscentrs.lv/viaa-apmacibas-pieaugusajiem.

Apmācības tiek realizētas sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), un tās finansiāli atbalsta Eiropas sociālais fonds un Latvijas valsts.