Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Ventspils Tehnikumu apmāca jaunus speciālistus | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Ventspils Tehnikumu apmāca jaunus speciālistus

Pateicoties Rīcības programmai datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošajās skolās 2015.-2018. gadam, arī Ventspils Tehnikuma jauniešiem mācību gada ietvaros tiek piedāvāta iespēja apgūt zināšanas no profesionāliem informācijas tehnoloģiju speciālistiem Ventspils Digitālajā centrā. Trešdien, 17. maijā, notika šī mācību gada pēdējā nodarbība Ventspils Tehnikuma Datorsistēmu programmas trešā kursa studentiem, kuri Ventspils Digitālajā centrā apguva apmācību kursu „Datortīklu uzturēšana”.

Apmācību kursa „Datortīklu uzturēšana” ietvaros studenti uzzināja par datortīklu uzbūvi, to drošību, bojājumu noteikšanu un novēršanu, operētājsistēmas Debian uzstādīšanu un konfigurēšanu, kā arī operētājsistēmas Windows Server uzstādīšanu un konfigurēšanu. Apmācību kursu apmeklēja 14 studenti, kuriem mācību vielu bija iespējams apgūt arī praktiskās nodarbībās.

Sadarbība ar Ventspils Tehnikumu sākās jau 2017. gada sākumā, kad Ventspils Tehnikuma Datorsistēmu programmas otrā kursa audzēkņi apguva apmācību kursu “Programmatūras un datu uzturēšana”. Kursa ietvaros jaunieši apguva operētājsistēmas Microsoft Windows instalēšanu, tai skaitā bojājumu noteikšanu, to novēršanu, kā arī Windows vides drošības pārvaldīšanu. Kopā šo kursu praktiskās nodarbībās apguva 26 Ventspils Tehnikuma audzēkņi.

2015. gada jūlijā Ventspils pilsētas dome apstiprināja Rīcības programmu datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošajās skolās 2015.-2018. gadam, lai attīstītu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozari Ventspilī un vairotu augsti kvalificētu absolventu skaitu visos izglītības līmeņos. Rīcības programmas ietvaros Ventspils Digitālais centrs sadarbojas ar Ventspils Tehnikumu, apmācot jaunus speciālistus informācijas tehnoloģiju jomā.