Ventspils Digitālo centru apmeklē viesi no Jelgavas un Ozolnieku novadiem | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālo centru apmeklē viesi no Jelgavas un Ozolnieku novadiem

Otrdien, 13. jūnijā, Ventspils Digitālajā centrā viesojās Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības iestāžu direktoru vietnieki un Metodisko apvienību vadītāji, kas Ventspilī bija ieradušies pieredzes apmaiņas vizītē.

Jelgavas un Ozolnieku novadu pārstāvji Digitālo centru apmeklēja, lai plašāk iepazītos ar iestādes darbību un piedalītos informatīvajā seminārā par Digitālā centra pieredzi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pielietošanā mācību procesā. Viesi tika iepazīstināti ar Ventspils skolēniem plaši pieejamo interešu izglītības nodarbību informācijas un komunikācijas tehnoloģijās klāstu. Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības darbiniekus īpaši interesēja interešu izglītības nodarbību programmas, to saturs un tehnoloģiskais nodrošinājums. Vizītes iniciatore un Jelgavas novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības satura un programmu jautājumos Vivita Eiklone atklāja, ka vizītes laikā redzētais viņus patīkami pārsteidza, izceļot interešu izglītības IKT jomā plašo vērienu un pašvaldības mērķtiecīgi sniegto atbalstu nodarbību nodrošināšanai.

Ar metodiskā darba aktualitātēm Ventspils pilsētā viesus iepazīstināja Ventspils Metodiskā dienesta vadītāja Inga Pāvula.