Ventspils pašvaldības iestādēm iegādāsies jaunas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils pašvaldības iestādēm iegādāsies jaunas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Piektdien, 10. martā, Ventspils pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt līdzekļus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegādei pašvaldības iestāžu “Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde”, “Ventspils bibliotēka” un “Ventspils Digitālais centrs” darbības nodrošināšanai.

Informācijas tehnoloģiju pilnvērtīgai izmantošanai ir liela nozīme mācību procesa kvalitātes paaugstināšanā un pievilcības palielināšanā. Tāpēc, izprotot mūsdienīgu tehnoloģiju pielietošanas svarīgumu mācību procesā, 2011.gadā pašvaldība ar portatīvajiem datoriem nodrošināja Ventspils pilsētas vispārizglītojošajās skolās un Mākslas skolā pamatdarbā strādājošos pedagogus. Tā kā šie portatīvie datori ir fiziski nolietojušies, šogad pamatdarbā strādājošajiem pedagogiem tiks iegādāti 305 portatīvie un 43 stacionārie datori. Datoru nomaiņa tiks veikta arī pirmsskolas izglītības iestādēs, Jaunrades namā, Jauniešu mājā, sporta skolā “Spars” un Izglītības pārvaldē – kopumā 41 stacionārais dators un 18 portatīvie datori. Vienlaikus tiks iegādāti arī papildus 2 jauni portatīvie datori sacensību nodrošināšanai sporta skolā “Spars”.

Ventspils Mākslas skolā no 2015. gada augusta tiek izmantotas 2 grafiskās planšetes “Wacom Cintiq 13HG”, kas ļauj ar roku zīmēt attēlus vai grafiskus zīmējumus, līdzīgi tam, kā zīmētu ar zīmuli uz papīra. Skola šādas grafiskās planšetes ieguva, piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. 2016. gada februārī Mākslas skola Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta konkursā iesniedza projektu “Datorgrafikas attīstība”, kura ietvaros tika plānots papildus iegādāties 5 grafiskās planšetes, bet projekts netika atbalstīts, tāpēc pašvaldības piešķīrusi līdzekļus 5 grafisko planšetu iegādei.

Lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus Ventspils bibliotēkas apmeklētājiem, tiks veikta projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros 2005. gadā un 2008. gadā saņemtās datortehnikas nomaiņa ar jaunu tehniku – 10 portatīviem datoriem Reģionālajā mācību klasē un 10 stacionāriem datoriem Ventspils bibliotēkas apmeklētājiem un darbiniekiem.

Ventspils Digitālajam centram tika piešķirti līdzekļi datu pārraides tīkla un datu uzglabāšanai nepieciešamā aprīkojuma atjaunošanai, datorizēto darba vietu aprīkojuma un koplietošanas drukas iekārtu atjaunošanai, kā arī Digitālā centra publiski pieejamo datoru atjaunošanai, nomainot fiziski un morāli novecojušo aprīkojumu

Arī 2016./17. mācību gadā Digitālais centrs turpina realizēt Rīcības programmu datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošajās skolās 2015.-2018. gadam, kuras audzēkņu skaits šajā gadā ir sasniedzis jau 500 bērnu. Lai pēc iespējas spētu nodrošināt pieprasījumu uz visiem pulciņiem, tie tiek organizēti arī ārpus Digitālā centra telpām, tāpēc tika piešķirti līdzekļi portatīvo datoru komplektu, papildus robotu komplektu un 3D printera iegādei.