Digitālās prasmes pilnveido pirmsskolas izglītības iestāžu administrācijas darbinieki | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālās prasmes pilnveido pirmsskolas izglītības iestāžu administrācijas darbinieki

Ventspils Digitālais centrs palīdz pilnveidot digitālās prasmes ne vien pedagogiem, bet arī pirmsskolas izglītības iestāžu sekretārēm, lietvedēm, saimniecēm un atbalsta personāla speciālistiem, lai arī viņi savus ikdienas darbus spētu paveikt ērtāk un racionālāk.

Šonedēļ noslēdzās apmācību kursi pirmsskolas izglītības iestāžu administrācijas darbiniekiem, kuri padziļināti apguva programmas Microsoft Excel iespējas.

Mācību dalībnieki uzzināja vairāk par:

  • Microsoft Excel tabulu aizpildīšanas iespējām un “knifiem”;
  • vienkāršu formulu veidošanu;
  • darbu ar lielām datu tabulām (kolonnu, rindu iesaldēšanu, dažādu tabulu skatiem, tabulu drukāšanu, u.c.);
  • datu analizēšanu (starpsummu aprēķināšanu, nosacījumu formatēšanu, datu validāciju (atļautu un neatļautu datu ievadīšanu));
  • tabulu drukāšanu.

Ventspils Digitālais centrs kursus izglītības iestāžu administrācijas darbiniekiem rīkoja arī iepriekšējā gadā un plāno tos rīkot arī nākotnē, sniedzot iespēju apgūt dažādas Microsoft Office programmas padziļināti, kā arī pilnveidot digitālās prasmes.