Līdz augusta beigām iespējams pieteikties IKT pilotprojektu konkursam | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Līdz augusta beigām iespējams pieteikties IKT pilotprojektu konkursam

Līdz 31. augustam vēl iespējams pieteikt savas biznesa idejas “Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu konkursam” un saņemt papildus finansējumu jaunu pakalpojumu un produktu realizēšanai dažādās industrijās.

Kā atzīst iepriekšējo konkursa kārtu dalībnieki – konkursam noteikti ir vērts pieteikties, jo tā ir lieliska iespēja saņemt finansiālu atbalstu un vērtīgu pieredzi. Iepriekšējās konkursa kārtās tika atbalstīti kopā 9 projekti par kopējo summu 152 696 EUR.  Rezultātā radīti dažādi interesanti tehnoloģiju risinājumi, piemēram, mobilās aplikācijas - Ventspils sabiedriskā transporta aplikācija un “Ventspils SOS” aplikācija, izveidoti dažādi inovatīvi produkti - “Viedais logs – projekcijas ekrāns”, ģeotelpisko datu publicēšanas platforma 4 dimensijās, interaktīvas grīdas spēles  programmēšanas apguvei un citi.

Piedaloties konkursā, uzņēmējiem ir iespēja saņemt atbalstu līdz pat 80% apjomā no kopējām projekta izmaksām:

  • minimālais atbalsta apjoms: 2 000 EUR;
  • maksimālais atbalsta apjoms: 15 000 EUR.

Konkursā iesniegtajiem projektiem ir jāatbilst vismaz vienai no šādām tēmām:

  • vieda pārvalde,
  • vieda ekonomika,
  • vieda mobilitāte,
  • vieda vide,
  • viedi iedzīvotāji vai
  • vieda pilsētvide.

Lai piedalītos konkursā, komersantiem un personām ir jābūt reģistrētiem VID Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējiem.

Pieteikties “Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursam” iespējams līdz 31. augustam, plkst. 16:00, nosūtot projekta pieteikumu elektroniskā formātā (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz e-pasta adresi iktpilotprojekti@ventspils.lv.

Ar IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils pilsētas portāla wwww.ventspils.lv sadaļā “IKT pilotprojektu programma” vai arī to var saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu iktpilotprojekti@ventspils.lv.