Noslēgusies IKT pilotprojektu programmas kārta | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Noslēgusies IKT pilotprojektu programmas kārta

No jūnija sākuma līdz pat augusta beigām uzņēmēji tika aicināti iesniegt savas biznesa idejas Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu konkursam, lai saņemtu līdzfinansējumu to realizēšanai.

Ventspils IKT pilotprojektu finansēšanas konkursam tika iesniegti 5 pieteikumi, kurus izvērtēja Ventspils pilsētas domes Uzņēmējdarbības veicināšanas komisija, pieņemot lēmumu atbalstīt vienu – SIA “VN Universe” projektu “Gaisa kvalitātes monitorings skolās un bērnudārzos”.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt un izvietot nākamās paaudzes produktu – sensorus individuālai temperatūras, mitruma un CO2 uzskaitei skolās, nevelkot jaunus vadus un neveicot telpu renovāciju.

Izstrādātais produkts sastāvēs no radio sensoriem un projekta ietvaros izstrādātas programmatūras, kas dos iespēju skolotājiem un skolu pārvaldītājiem tiešsaistē sekot līdzi, kādos apstākļos uzturas bērni un kādas ir gaisa izmaiņas, telpās veicot regulāru ventilāciju.

Kopējā projekta summa sastāda EUR 18 457, Ventspils pašvaldības atbalsts – 80% jeb EUR 14 765.

2017. līdz 2018. gadā pirmajās divās Ventspils IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa kārtās kopā atbalstīti un realizēti 9 projekti. Projekta ietvaros izstrādātie produkti tiek veiksmīgi attīstīti un tie tiek piedāvāti arī citiem pasūtītājiem.