Notikusi projekta “Baltijas spēļu izstrādes industrija – Stiprinot reģionālo attīstību” partneru sanāksme | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Notikusi projekta “Baltijas spēļu izstrādes industrija – Stiprinot reģionālo attīstību” partneru sanāksme

No 11. līdz 13. septembrim Stokholmā, Zviedrijā, notika projekta “Baltijas spēļu izstrādes industrija – Stiprinot reģionālo attīstību” partneru sanāksme, kurā piedalījās arī Ventspils Digitālā centra projekta vadītājs Gundars Bergmanis-Korāts.

Projekta partneru tikšanās mērķis bija izvērtēt spēļu industrijas attīstību Baltijas reģionā, kā arī iepazīties ar projekta partnervalstu pieredzi spēļu industrijas attīstībā. Vizītes laikā projekta partneriem bija iespēja apmeklēt Videospēļu biznesa inkubatoru "Zviedru spēļu arēnā", kas atrodas Skovde pilsētā. Video spēļu biznesa inkubatorā projekta dalībnieki uzzināja vairāk par jaunuzņēmumu (start-up), pieredzi spēļu izstrādē un industrijā kopumā. Dalībnieki tikās arī ar pieredzējušiem videospēļu izstrādātājiem, piemēram, Redbeet Interactive, PocApp studios u.c., kuri demonstrēja jaunākās un veiksmīgākās spēles, kā arī atbildēja uz interesentu jautājumiem.

Otrajā dienā projekta partneri piedalījās konferencē par tēmu “Kāpēc nepieciešams investēt spēļu industrijā?”, kas norisinājās “Nasdaq Baltijas biržas” ēkā.

Tikšanās pēdējā dienā  tika pārrunāts projekta ietvaros līdz šim paveiktais, kā arī saplānoti nākamie veicamie darbi.

Projekta “Baltijas spēļu izstrādes industrija – Stiprinot reģionālo attīstību” mērķis ir stiprināt datorspēļu izstrādes nozares pozīcijas Baltijas jūras reģionā, tostarp Ventspilī, nodrošinot globālu konkurētspēju.

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs" projekta ietvaros izstrādās stratēģiju kā attīstīt spēļu izstrādes industriju Ventspilī, kā arī iegūs vērienīgu pieredzi no citām Baltijas jūras reģiona valstīm, kurās šī industrija jau ir ieņēmusi spēcīgas pozīcijas.

Apstiprinātais Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils Digitālais centrs" finansējums projekta ietvaros ir EUR 108 100 t.sk. 85% ERAF finansējums – EUR 91 885, 10% pašvaldības finansējums – EUR 10 810 un 5% valsts budžeta dotācija – EUR 5 405.