Projekta ietvaros pludmalē izvietotas informatīvas plāksnes iedzīvotājiem | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Projekta ietvaros pludmalē izvietotas informatīvas plāksnes iedzīvotājiem

Projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē”  ietvaros sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidotas informatīvas plāksnes, kas izvietotas Ventspils pludmalē, lai informētu iedzīvotājus, kam jāpievērš uzmanība atpūšoties pie ūdens.

Informatīvās plāksnes piestiprinātas pie pārģērbšanās kabīņu sienām Ventspils Zilā karoga pludmalē un uz tām uzdrukāti ieteikumi, kurus ieteicams ievērot atpūšoties pie ūdens, kā arī informācija kā rīkoties, ja cilvēks slīkst. Šāda veida plāksnes izvietotas arī Pāvilostas, Liepājas un Nidas (Lietuva) pludmalēs.

Projekta ietvaros Ventspils pilsētā izveidots Eiropas Savienības standartam atbilstošs rāciju tīkls, kura darbību nodrošina jaunizveidotā bāzes stacija tirdzniecības namā “Andrejnams” Andreja ielā 7/9. Iegādātas arī 13 rācijas, kuras nodotas Ventspils pludmales glābšanas dienestam un Ventspils pašvaldības policijai.

Projektu realizē Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, kā arī Liepājas, Pāvilostas un Neringas pašvaldībām.

Projekta kopējais apjoms – EUR 589 337, no kā Ventspils pilsētas pašvaldības budžets ir EUR 171 609. Eiropas Reģionālās attīstības fonds sedz 85% izmaksas, valsts finansējums ir 5%, bet 10% ir Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas  saturu pilnībā atbild Ventspils Digitālais centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.