Projekta partneri Ventspilī iepazīstas ar izstrādātajiem sensoriem, apgūst mūsdienu tehnoloģiju pielietojumus aprūpē un medicīnā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Projekta partneri Ventspilī iepazīstas ar izstrādātajiem sensoriem, apgūst mūsdienu tehnoloģiju pielietojumus aprūpē un medicīnā

No 25. līdz 27. septembrim Ventspilī viesojās projekta “Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” partneri no Lietuvas, lai piedalītos apmācībās “Sociālās integrācijas pakalpojumu sniegšanas speciālistu kompetenču pilnveides apmācības jaunizveidotajā apvienoto kompetenču centrā”.

Apmācībās piedalījās pārstāvji no “Klaipēdas Universitātes”, “Klaipēdas pilsētas sociālā aprūpes nama” un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm “Ventspils Digitālais centrs” un “Sociālais dienests”.

Apmācību ietvaros projekta partneri pilnveidoja savu kompetenci sociālo pakalpojumi sniegšanā, piedaloties gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbībās. Papildus tam partneri uzzināja plašāk par datorredzes un mašīnmācīšanās pielietojumiem aprūpē un medicīnā.

Šīs bija otrās partneru apmācības, projekta ietvaros kopumā plānotas 3 apmācības. Pirmās notika no šā gada 21. līdz 23. martam Klaipēdas Universitātē. Savukārt trešās un pēdējās projekta apmācības notiks “Klaipēdas pilsētas sociālajā aprūpes namā”.

Projekta kopējais apjoms - EUR 607 207, no tā Ventspils pilsētas iestāžu budžets – EUR 365 822. 85% izmaksu segs Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% ir valsts budžeta dotācija, bet 10% Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils Digitālais centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.