Skolēni un pedagogi saņem diplomus par “Minecraft skolas” absolvēšanu | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Skolēni un pedagogi saņem diplomus par “Minecraft skolas” absolvēšanu

Ceturtdien, 19. aprīlī, “Microsoft Latvia” birojā notika “Microsoft Latvia” un “Datorzinību centra” izglītības projekta “Minecraft skola” noslēguma pasākums, kuru apmeklēt bija aicināti visi projektā iesaistītie skolēni un skolotāji, lai svinīgi atzīmētu projekta ietvaros paveikto, dalītos savstarpēji pieredzē un saņemtu diplomus par gūtajām zināšanām.

Ventspilī “Minecraft skolas” projekta nodarbībās iesaistījās kopumā 10 skolēni un pieci Ventspils Digitālā centra pasniedzēji.

Visi “Minecraft skolas” dalībnieki kā apliecinājumu par veiksmīgi apgūtajiem pamatprincipiem “Minecraft: Education Edition” izmantošanai mācību procesā saņēma diplomus. Lielu sajūsmu kā bērnos, tā arī skolotājos izraisīja dāvātās Minecraft licences izmantošana līdz 2018. gada beigām, ko ieguva visi projekta dalībnieki. Skolēniem klātienē bija iespēja arī izmēģināt virtuālās realitātes brilles, darbojoties Minecraft vidē un gūstot jaunas emocijas.

Noslēguma pasākuma ietvaros pedagogi un skolēni dalījās pieredzē par “Minecraft skolas” nodarbībās apgūto un gan skolēni, gan skolotāji viennozīmīgi atzina, ka Minecraft: Education Edition ir lielisks rīks, lai mācību procesu veidotu interesantāku.

Ventspils Digitālais centrs ņems vērā projekta ietvaros gūtās atziņas, plānojot un organizējot šāda veida mācības turpmāk, attīstot to kā interešu izglītības programmu.

Projektā piedalījās pedagogi un audzēkņi no Rīgas, Jelgavas un Ventspils, kopumā 15 skolotāji un 20 skolēni.