Uzņēmumiem iespēja pieteikties Ventspils IKT pilotprojektu finansēšanas konkursam! | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Uzņēmumiem iespēja pieteikties Ventspils IKT pilotprojektu finansēšanas konkursam!

Lai sekmētu jaunu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu izstrādi, testēšanu un ieviešanu Ventspilī, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” izsludina Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursu.

Konkursa uzdevums ir atbalstīt IKT jomas uzņēmumu veidošanos un darbību Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, līdzfinansējot projektus IKT jomā.

Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansiālu atbalstu projekta realizēšanai var komersanti un personas, kas VID Nodokļu maksātāju reģistrā ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, konkursā iesniegtajiem projektiem ir jāatbilst vismaz vienai no šādām tēmām: vieda pārvalde, vieda ekonomika, vieda mobilitāte, vieda vide, viedi iedzīvotāji vai vieda pilsētvide.

Viena IKT pilotprojekta maksimālā atbalsta intensitāte ir līdz 80% (astoņdesmit procentu) no attiecināmajām izmaksām. Minimālais atbalsta apjoms ir 2 000 EUR, bet maksimālais apjoms 15 000 EUR.

Pieteikties “Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursam” iespējams no 16. marta līdz 7.  maijam, plkst. 16:00, iesniedzot projekta pieteikumu elektroniskā formātā (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), nosūtot uz e-pasta adresi: iktpilotprojekti@ventspils.lv.

Ar IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa nolikumu var iepazīties šeit vai arī to var saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu gints.korts@ventspils.lv.

Pirmajai “Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa” kārtai no septiņiem iesniegtajiem pieteikumiem tika atbalstīti pieci projekti par kopējo summu 72 903 EUR. Visi projekti saņēma maksimālo atbalsta intensitāti 80% apmērā. Savukārt otrajai IKT pilotprojektu programmas konkursa kārtai pieteicās kopumā 6 uzņēmumi, no kuriem tika atbalstīti 4 pretendenti. Kopējais atbalstīto projektu apjoms: EUR 79 793. Visi četri uzņēmumi saņēma maksimālo Ventspils pašvaldības atbalstu, kopā EUR 54 953.