Ventspils Digitālā centra pārstāvji tikās ar sociālās aprūpes projekta partneriem Klaipēdā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra pārstāvji tikās ar sociālās aprūpes projekta partneriem Klaipēdā

Šodien, 12. janvārī, Ventspils Digitālā centra pārstāvji Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2014. – 2020. projekta “Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Klaipēdu.

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalās arī Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils pilsētas sociālais dienests” speciālisti, lai kopīgi apmeklētu Klaipēdas pilsētas sociālo aprūpes namu un piedalītos darba grupas sanāksmē ar aprūpes nama un Klaipēdas Universitātes pārstāvjiem.

Vizītes laikā partneri prezentēs projekta pirmā perioda laikā paveikto, kā arī pārrunāja vēl veicamos uzdevumus.

Ventspils Digitālais centrs pirmā projekta perioda laikā ir veicis izpēti par esošo situāciju veco ļaužu aprūpes jomā un izstrādājis iespējamos risinājumus situācijas uzlabošanai ar viedo tehnoloģiju palīdzību. Papildus tam tika veikta iepirkuma procedūra viedo sensoru izstrādei un projekta otrā perioda laikā tika noslēgts līgums ar iepirkuma uzvarētāju, kas šobrīd veic sensoru programmatūras izstrādi.

Projekta mērķis ir pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un nākotnē paaugstināt to pieejamību Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, izmantojot viedās tehnoloģijas. Projekta ietvaros plānots paplašināt Digitālā centra projektā “Centrālbaltijas inovatīvo risinājumu izmēģinājumu centrs” izstrādāto viedo sensoru tīklu. Ar sensoriem plānots aprīkot sociālās aprūpes namu ,,Selga”, kā arī pilotprojekta veidā izvietot sociālo pakalpojumu saņēmēju dzīves vietās. Sensoru tīkls nodrošinās operatīvu palīdzību ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem, piemēram, kritiena gadījumos, kā arī citos gadījumos, kas var liecināt par nepieciešamību pēc palīdzības (ilgstoša nekustīga poza, pārāk ilgstoša uzturēšanās gultā, tualetē u.tml.).

Projekta realizācijas ilgums ir 24 mēneši, Ventspils Digitālā centra budžets projekta ietvaros ir 268 023,36 EUR. 85% izmaksu segs Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% ir valsts budžeta dotācija, bet 10% Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils Digitālais centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.