Ventspils Digitālā centra speciālisti iesaistās projektā “DigiYouth” | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālā centra speciālisti iesaistās projektā “DigiYouth”

Piektdien, 28. septembrī, Ventspils Jauniešu mājā notika projekta “DigiYouth. Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” atklāšanas pasākums, kurā piedalījās arī Ventspils Digitālā centra pārstāvji.

Projekta mērķis ir pilnveidot uzņēmējdarbības un pārrobežu sadarbības prasmes Latvijas, Somijas, Igaunijas un Zviedrijas skolēniem vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Piedaloties projektā skolēniem būs iespēja piedalīties uzņēmējdarbības simulācijā, realizējot savu biznesa ideju un gūstot pieredzi problēmu risināšanā, komunikācijas attīstīšanā, kā arī digitālo prasmju pilnveidošanā. 

Pēc tam, kad skolēni būs izvēlējušies sev interesantāko jomu, jaunieši veidos starptautiskas komandas un apgūs kā komunicēt un sadarboties attālināti.

Lai realizētu savu biznesa ideju, skolēniem būs iespēja saņemt atbalstu no nozares speciālistiem un mentoriem, kas sniegs mācību konsultācijas uzņēmējdarbības simulācijas norises laikā. Arī Ventspils Digitālā centrs ir iesaistījies projektā, lai sniegtu konsultācijas un veidotu mācību materiālus informācijas tehnoloģiju jomā:

  • mācību un spēļu risinājumi;
  • 3D;
  • virtuālā un papildinātā realitāte;
  • robotika;
  • zemo un augsto tehnoloģiju māksla un rokdarbi;
  • mobilās lietotnes;
  • aparatūras programmēšana un lietiskais internets;
  • komunikācijas risinājumi;
  • pakalpojumi ar digitālu atbalstu u.c.

Skolēniem projekta ietvaros būs iespēja piedalīties nodarbībās kopā ar mentoriem, tikties ar nozares ekspertiem, piedalīties iedvesmas un tematiskajos pasākumos Latvijā un ārvalstīs. Projekta vajadzībām izveidota tiešsaistes mācību vide.

Projekta partneri: Turku Universitāte (Rauma Teacher Training Unit), Somijā, Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde (Ventspils Jauniešu māja), Latvijā un Upasalas Universitāte (Gotland Campus, Department of Game Design), Zviedrijā. Projekta budžets: EUR 1 596 337, ERAF finansējums: EUR 1 252 097. Projekta norise: 01.01.2018. – 30.04.2021.