Ventspils Digitālais centrs dalās pieredzē ar Jūrmalas pašvaldības IT speciālistiem | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs dalās pieredzē ar Jūrmalas pašvaldības IT speciālistiem

Trešdien, 17. janvārī, Ventspils Digitālajā centrā pieredzes apmaiņas braucienā bija ieradušies Jūrmalas pilsētas pašvaldības informācijas tehnoloģijas (IT) speciālisti, lai iepazītos ar Ventspils Digitālā centra pieredzi dažādu IT risinājumu ieviešanā Ventspils pilsētas pašvaldībā.

Vizītes laikā speciālisti tuvāk vēlējās iepazīties ar Ventspils Digitālā centra darbību, un Ventspils pieredzi Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā. Īpaša viesu uzmanība tika veltīta inovatīvajiem risinājumiem, kas izveidoti izmantojot bezmaksas atvērtā koda programmatūru un tiek plaši izmantota Ventspils pilsētas pašvaldības darbības un pakalpojumu nodrošināšanā. Jāatzīmē, ka par šo tehnoloģiju ieviešanu Ventspils Digitālais centrs pagājuša gada sākumā Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) rīkotajā konkursā “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balva 2016″ saņēma atzinību arī Latvijas mērogā.

Tradicionāli Ventspils pilsētas pašvaldība aktīvi iesaistās jaunāko informācijas tehnoloģiju apgūšanā un vienmēr ir arī dalījusies ar pieredzi un izveidotajiem IKT risinājumiem: no 2003. gada līdz pat teritoriālās reformas beigām, kas noslēdzās 2009. gadā, daļu no projekta “e-Ventspils” ietvaros izstrādātajiem risinājumiem izmantoja 48 Ziemeļkurzemes pašvaldības. Savukārt no 2008. gada, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju realizējot projektu "Pašvaldību e-pārvaldes centrālā datu apmaiņas mezgla attīstība un pašvaldību kompetenču centru modeļa izstrāde un ieviešana", Ventspils Digitālais centrs ir kļuvis par vadošo pašvaldību – IKT kompetences centru Latvijā.

Līdz šim interesi sadarboties pašvaldībām svarīgu risinājumu izveidei, ko plānots turpināt projekta “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” ietvaros, ir izrādījušas jau 54 Latvijas pašvaldības.