Ventspils Digitālais centrs iesaistās vienotas IKT infrastruktūras izstrādei pašvaldībām | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs iesaistās vienotas IKT infrastruktūras izstrādei pašvaldībām

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 9. aprīlī apstiprinājusi Ventspils Digitālā centra projekta “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” pieteikumu. Projekta ietvaros tiks izveidota vienota informācijas un komunikācijas sistēmas infrastruktūra pašvaldībām. Projekta apjoms ir 1 500 000 EUR, plānotais realizācijas laiks – 36 mēneši.

Šobrīd notiek darbs pie vienošanās sagatavošanas par projekta realizāciju, bet jau tuvākajā laikā tā tiks parakstīta un uzsākta projekta realizācija.

Kopš Latvijas e-pārvaldes koncepcijas apstiprināšanas 2002. gadā, lieli naudas līdzekļi ieguldīti valsts pārvaldes institūcijās, dažādu informācijas un komunikācijas sistēmu attīstībai. Savukārt pašvaldību funkciju izpildei un pakalpojumu digitalizācijai investēts salīdzinoši maz, jo tiek uzskatīts, ka pašvaldības ir neatkarīgas un katra pati atbildīga par savas infrastruktūras attīstību, kā arī iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošinātajiem pakalpojumiem. Ja visas 119 Latvijas pašvaldības, katra veidotu savu individuālo informācijas un komunikācijas sistēmas darbībai nepieciešamo infrastruktūru, neatkarīgi no citām, digitalizējot savus pakalpojumus, izveidotos milzīgs resursu pārtēriņš un pašvaldību pakalpojumu saņēmējiem būs sarežģīti orientēties piedāvātajos pakalpojumos. Tāpēc Ventspils pilsētas pašvaldība ir aicinājusi visas pašvaldības apvienoties un izteikt savas vēlmes un vajadzības informācijas un komunikāciju koplietošanas risinājumu izveidē.

Šīs iniciatīvas rezultātā, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vēl 54 Latvijas pašvaldībām ir izveidots un Ministru kabinetā apstiprināts projekts "Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām".

Jaunā projekta ietvaros tiek plānots attīstīt valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmu, ieviešot t.s. "vienas pieturas aģentūras" principu valsts pārvaldē. Proti, iedzīvotājam kāda valsts vai pašvaldības pakalpojuma saņemšanai vairs nebūtu jāvēršas vairākās iestādēs, bet būs iespējams to saņemt vienā vietā. Paplašinoties valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru tīklam un tajos pieejamo pakalpojumu klāstam, iedzīvotājam nākotnē pietiks apmeklēt vai telefoniski sazināties ar jebkuru no klientu apkalpošanas centriem un zinošie darbinieki sniegs informāciju, palīdzot saņemt visus nepieciešamos pakalpojumus vienā apmeklējuma reizē. Tāpat projekta ietvaros tiek plānots attīstīt lietotāju atbalsta sistēmu e-pakalpojumu izmantošanā, kā arī iegādāties nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu vienkopus izmitināt to pašvaldību informācijas sistēmas, kurām nav savu datu centru un pietiekoši kvalificētu datorspeciālistu.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 1 275 000 EUR apmērā, Latvijas valsts budžeta dotācija – 45 000 EUR un pašvaldības finansējums - 180 000 EUR.