Ventspils Digitālais centrs piedalās datortehnikas atjaunošanā Ventspils skolās | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs piedalās datortehnikas atjaunošanā Ventspils skolās

Ventspils Digitālais centrs rūpējas par datortehnikas uzturēšanu un atjaunošanu gan Ventspils izglītības, gan pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” ietvaros Ventspils Valsts 1. ģimnāzijai būs iespējams nomainīt novecojošo datortehniku pret jaunu.

Jaunā datortehnika piegādāta Ventspils Digitālajā centrā un šobrīd tiek sagatavota uzstādīšanai skolā. Skolēnu vasaras brīvlaikā Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā tiks uzstādīti 56 jauni stacionārie datori un monitori, kā arī 61 portatīvais dators. Jaunā datortehnika nomainīs skolā esošos novecojušos datorus datorklasēs un arī tos, kurus ikdienā izmanto pedagogi mācību procesa nodrošināšanai.

Projekta ietvaros tiks papildināts arī izglītības iestāžu multimediju aprīkojums. Kopumā tiks uzstādīti 37 multimediju aprīkojuma komplekti, kuros ietilpst projektors un projekcijas ekrāns, kā arī 5 interaktīvo tāfeļu aprīkojuma komplekti. Multimediju aprīkojums tiks atjaunots Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, Ventspils 4. vidusskolā, Ventspils 6. vidusskolā, Ventspils 1. pamatskolā un Ventspils Pārventas pamatskolā.

Ventspils Digitālais centrs sniedz konsultācijas un tehnisko palīdzību IKT jautājumos visām Ventspils pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm, nodrošinot darbiniekiem konsultācijas, apmācību un problēmu pieteikumu apstrādi, pārvaldot datoru, printeru, projektoru, multimediju tāfeļu, un citu, pie datora pieslēdzamu ierīču bojājumu noteikšanu un novēršanu.

Projektu “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” realizē Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde un projekta mērķis ir attīstīt izglītības infrastruktūru astoņās Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.