Ventspils Digitālais centrs veidos vienotu informācijas un komunikācijas sistēmas infrastruktūru Latvijas pašvaldībām | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs veidos vienotu informācijas un komunikācijas sistēmas infrastruktūru Latvijas pašvaldībām

Trešdien, 25. aprīlī, Latvijas Lielo pilsētu asociācijā (LLPA) parakstīta vienošanās par projekta “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” realizāciju. Projekta ietvaros Ventspils Digitālais centrs izveidos vienotu informācijas un komunikācijas sistēmas infrastruktūru pašvaldībām, kas ļaus tām attīstīt pakalpojumu vadības sistēmu, ieviešot t.s. "vienas pieturas aģentūras" principu. Proti, iedzīvotājam kāda valsts vai pašvaldības pakalpojuma saņemšanai vairs nebūtu jāvēršas vairākās iestādēs, bet būs iespējams tos saņemt vienkopus.

Tāpat projekta ietvaros plānots attīstīt lietotāju atbalsta sistēmu e-pakalpojumu izmantošanā, kā arī iegādāties nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu vienkopus izmitināt to pašvaldību informācijas sistēmas, kurām nav savu datu centru un pietiekoši kvalificētu datorspeciālistu.

Projekta kopējais apjoms ir 1,5 miljoni eiro, un tas ir lielākais Ventspils pilsētas pašvaldības projekts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā kopš projekta "e-Ventspils" realizācijas, kas tika īstenots no 2000. līdz 2003 gadam un kura ietvaros Ventspils pilsētas pašvaldība ieguldīja 2 miljonus latu (aptuveni 2,85 milj. EUR) Ventspils pilsētas pašvaldības elektroniskās pārvaldes principu ieviešanai, pašvaldības pārvaldes funkciju optimizācijai un IKT infrastruktūras attīstībai Ventspilī.

Vēlmi līdzdarboties projekta realizācijā šobrīd izteikušas 54 pašvaldības. Tā kā projekta mērķis ir izveidot informācijas un komunikācijas sistēmas infrastruktūru pašvaldību vajadzībām, savas vēlmes izteikt un projektā iesaistīties aicinātas arī pārējās pašvaldības, lai pieejamos resursus izmantotu pēc iespējas efektīvāk.

Projekts “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, kura mērķis ir izveidot centralizētas publiskās pārvaldes IKT platformas un attīstīt publiskās pārvaldes procesus. Darbības programmas ietvaros tiks realizēti divi projekti, kas paredzēti pašvaldībām. Ventspils Digitālais centrs realizēs projektu, kura galvenie mērķi ir pašvaldību koplietošanas programmatūras darbībai nepieciešamās IKT infrastruktūras (serveri, to operētājsistēmas, datortīklu aparatūra u.tml.) izveide un valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmas izstrāde, ieviešot t.s. "vienas pieturas aģentūras" principu valsts pārvaldē, paplašinot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmu. Savukārt Rīgas dome realizēs projektu “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums”, kas ir vērsts uz koplietošanas programmatūras attīstību pašvaldībām.

Projekta realizācijas laiks ir 36 mēneši un, tā kā tas veidos būtisku daļu no valsts centrālās IKT infrastruktūras, tas tiks īstenots ciešā saistībā ar citiem aktuālajiem publiskās pārvaldes projektiem attiecīgajā nozarē -  Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) projektu “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma”, Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) projektu “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”, Rīgas domes projektu “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” un pašvaldībām.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 1 275 000 EUR apmērā, Latvijas valsts budžeta dotācija – 45 000 EUR un pašvaldības finansējums - 180 000 EUR.