Ventspils Digitālajā centrā plāno tehnoloģiju integrēšanu pirmsskolas mācību procesā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālajā centrā plāno tehnoloģiju integrēšanu pirmsskolas mācību procesā

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji otrdien, 16. janvārī, Ventspils Digitālajā centrā darba seminārā iepazinās ar “Bee-Bot” un “Blue-Bot” robotiem, kā arī piedalījās ideju ģenerēšanā robotu integrēšanai pirmsskolas mācību procesā.

Semināru vadīja Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņu vadītāja Ilze Grinfogele, kas semināra pirmajā daļā iepazīstināja pedagogus ar “bitīšu” robotiem, to darbības principiem un demonstrēja to pielietojumu ar dažādiem piemēriem. Bee-Bot” un “Blue-Bot” roboti ir piemēroti tieši pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem. Krāsainās, atraktīvās un viegli lietojamās “bitītes” var izmantot, lai mācītu burtus, vārdus, skaitīšanu, secību, novērtēšanu, problēmu risināšanu un, protams, lai veidotu mācību procesu interesantāku un bērniem saistošāku.

Semināra noslēgumā pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji tika aicināti izteikt savas domas un rekomendācijas par to, kā “bitītes” vislabāk integrēt nodarbībās pirmsskolas vecuma bērniem, padomājot par  konkrētām tēmām, kuras  bērni varētu apgūt ar šo robotu palīdzību.

Plānots, ka ar “Bee-Bot” un “Blue-Bot” robotiem tiks iepazīstināti pirmsskolas izglītības iestāžu vecākie skolēni, kas ir 5 un 6 gadus veci. Šobrīd saplānotas jau trīs nodarbības, kas ietver algoritmiskās domāšanas un matemātisko prasmju attīstību, kā arī sociālo zinību elementus. Nodarbības pēc noteikta grafika sāksies februārī.

Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm turpinās mācību programmas un mācību materiālu izstrādi “Bee-Bot” un “Blue-Bot” robotu integrēšanai pirmsskolas izglītības iestāžu nodarbībās.