Ventspils finansiāli atbalsta jaunas informācijas tehnoloģiju idejas | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils finansiāli atbalsta jaunas informācijas tehnoloģiju idejas

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) straujā attīstība rada jaunas iespējas uzņēmējiem realizēt ambiciozas idejas un rast jaunus risinājumus dažādās industrijās. Lai atbalstītu IKT uzņēmumu attīstību Ventspils pašvaldība izveidojusi “Ventspils pilsētas pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pilotprojektu programmas konkursu”, kas sniedz iespēju uzņēmumiem saņemt papildus finansējumu savas idejas īstenošanai.

IKT pilotprojektu programma tika izveidota 2016. gadā ar mērķi sekmēt jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrādi, testēšanu un ieviešanu Ventspilī.  Uzņēmējiem tā ir lieliska iespēja saņemt atbalstu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei līdz pat 80% apjomā no kopējām izmaksām, kur minimālais atbalsta apjoms sastāda 2000 EUR, bet maksimālais 15000 EUR.

Lai piedalītos konkursā, iesniegtajiem projektiem ir jāatbilst vismaz vienai no šādām tēmām: 

  • vieda pārvalde,
  • vieda ekonomika,
  • vieda mobilitāte,
  • vieda vide,
  • viedi iedzīvotāji vai
  • vieda pilsētvide.

Savukārt komersantiem un personām ir jābūt reģistrētiem VID Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējiem.

Pilotprojektu programmas ietvaros īstenoti dažādi interesanti projekti. Līdz šim atbalstīti kopumā 9 projekti un visi saņēmuši maksimāli iespējamo atbalstu 80% apmērā par summu 113 275 EUR.

Uzņēmums SIA "Aspired" izstrādājis mobilo aplikāciju “Ventspils SOS” un izgatavojis interaktīvas grīdas spēles programmēšanas pamatu apguvei. SIA “TestDevLab” izveidojis Ventspils sabiedriskā transporta mobilo aplikāciju. SIA “ĢeoDATI” radījis ģeotelpisko datu glabāšanas vietu internetā. SIA “MAZZY” izstrādājis ēku monitoringa un resursu attālinātas uzskaites - sadalīšanas sistēmu.

Jāuzsver, ka pēc dalības IKT pilotprojektu konkursā uzņēmumi turpina darbu pie izstrādāto produktu un pakalpojumu pilnveidošanas. Uzņēmums “EuroLCDs” pilotprojektu konkursa ietvaros izveidojis “Viedā loga – projekcijas ekrāna” prototipu. “EuroLCDs” ražotnes vadītājs Ainārs Ozols atklāj, ka šobrīd norit darbs pie produkta pārdošanas Lielbritānija, Īrijā un ASV. Uzņēmums veic arī tirgus attīstības darbus ar vadošajiem ražotājiem, kuru produktu klāstā ir mehāniskās saules žalūzijas un ir interese paplašināt produktu klāstu ar moderniem viedo stiklu risinājumiem.

Pieteikties “Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursam” iespējams līdz 31. augustam, plkst. 16:00, nosūtot projekta pieteikumu elektroniskā formātā (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz e-pasta adresi iktpilotprojekti@ventspils.lv.

Ar IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils pilsētas portāla wwww.ventspils.lv sadaļā “IKT pilotprojektu programma” vai arī to var saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu iktpilotprojekti@ventspils.lv.