Ventspils pedagogi pilnveidos digitālo kompetenci | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils pedagogi pilnveidos digitālo kompetenci

Trešdien, 7. martā, Ventspils Digitālajā centrā sāksies tālākizglītības programmas realizācija skolotāju digitālās kompetences pilnveidei, kas izstrādāta Ventspils Digitālajam centram sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldes Metodisko dienestu. Programmas ietvaros skolotāji apgūs dažādu tehnoloģiju pielietojumu mācību priekšmetu satura apguvē.

Apmācību mērķis ir veicināt tehnoloģiju izmantošanu pedagogu ikdienas darbā, kā piemēram, darba organizācijai un plānošanai, kā arī darbā ar skolēniem mācību procesā.

Izstrādātā programma sastāv no 7 moduļiem:

  • online sadarbības rīki;
  • robotika;
  • trīs dimensiju tehnoloģijas;
  • programmēšanas elementi mācību procesā;
  • dizaina priekšmetu izveide un izmantošana;
  • datorgrafika un animācija;
  • digitālo video un foto materiālu izveide.

Apmācību pamatprincips ir demonstrēt uz atsevišķu mācību priekšmetu bāzes noteiktu jaunāko tehnoloģiju darbības pamatprincipus, lai parādītu pedagogiem, kā tos jēgpilni iespējams kā palīglīdzekli izmantot mācību procesā skolā. Arī mācību materiāli ir veidoti tā, lai uzskatāmi veidotu priekšstatu un izpratni par to izmantojumu dažādu jomu, piemēram, tehnoloģiju, humanitārās, eksaktās un sociālo zinātņu mācību stundu satura realizācijā un digitālās kompetences nodrošināšanā.

Lai veicinātu iestāžu vadības izpratni par tehnoloģiju iespējām un to izmantošanu skolā, apmācības vispirms tiek organizētas izglītības iestāžu vadītājiem - 7. un 23.martā.

Mācības turpināsies skolēnu brīvlaikā, 13. un 15. martā, kad tehnoloģiju darbnīcās piedalīsies divi pārstāvji no katras Ventspils vispārizglītojošās skolas. Pedagogi mācību ietvaros iepazīsies ar video montāžas rīkiem un programmēšanas vidi “Scratch”, kā arī radīs idejas radošai tehnoloģiju pielietošanai problēmu risināšanā.