2019. gads Ventspils Digitālajā centrā | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

2019. gads Ventspils Digitālajā centrā

Straujiem soļiem 2019. gads Cūkas zīmē gandrīz jau galā un 2020. Žurkas gads jau klauvē pie loga! Tas ir īstais laiks, lai atskatītos uz šajā gadā paveikto, kas Ventspils Digitālajam centram kā allaž bijis ražīgs un jauniem sasniegumiem bagāts.

Ventspils Digitālais centrs balstās uz pieciem vaļiem:

  • pieejas nodrošināšana tehnoloģijām;
  • apmācību organizēšana IKT jomā;
  • IKT infrastruktūras nodrošināšana vietējā un valsts mērogā;
  • lietotāju atbalsta dienesta nodrošināšana klientiem;
  • IKT nozares attīstības stratēģijas realizācija, projektu izstrāde un īstenošana.

Ventspilī tehnoloģiju apguve ir pašsaprotama lieta, to iespējas interesē gan lielus, gan mazus. Šajā mācību gadā Digitālā centra tehnoloģiju nodarbības apmeklē jau vairāk nekā 750 dalībnieku. Robotus Ventspilī iepazīst jau pirmsskolā, kur Digitālā centra speciālistes ar bitītēm ir regulāri viesi, veicinot dzīvei un skolai dažādu svarīgu prasmju apguvi.

Pulciņos uzsākts svaigs un aizraujošs virziens – spēļu izstrādes pamati, raisot skolēnu interesi par perspektīvās industrijas iespējām. Nerimst darbs arī vasarā un brīvlaikos, kad tiek radītas īpašas nodarbības saturīga brīvā laika pavadīšanai. Nodarbības apmeklē ap 200, bet vasarā gandrīz 600 bērnu. Arī ārpus Ventspils zina, ka Digitālais centrs ir spēks! Mūs aicina un pie mums brauc ciemos. Radošo darbnīcu piedāvājumu izmantojuši vairāk nekā 4000 skolēnu.

No bērniem neatpaliek arī pieaugušie – gada ietvaros dažādos izglītojošos pasākumos piedalījušies vairāk nekā 2500 dalībnieku. Par Digitālā centra firmas zīmi ir kļuvušas “Excel” un “Fotografēšanas pamatu” apmācības.

Cūkas gads ir atnesis arī lielas pārmaiņas - Ventspils ir lēmusi, ka Digitālais centrs būs topošā Zinātnes un inovāciju centra saimnieks! Un darbs notiek jau šobrīd, lai 2022. gadā durvis vērtu moderns centrs ar plašām iespējām. Zinātnes centrā apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt zinātnes šovus un radošās darbnīcas, kā arī Inovāciju centrā uzņēmumu attīstībai būs pieejamas jaunas un modernas telpas.

Vislabākais veids, kā gūtās tehnoloģiju zināšanas pārbaudīt, ir sacensties ar citiem. Katru pavasari Digitālais centrs organizē informācijas tehnoloģiju konkursu “ITiņš”, aicinot visus Ventspils skolēnus mēroties zināšanām tehnoloģiju jomā. Rudenī savas zināšanas konkursā “Ventspils IT izaicinājums” 4. reizi  tika aicināti pārbaudīt Baltijas valstu un šogad arī Somijas skolēni, pulcējot rekordlielu dalībnieku skaitu – 2132 dalībniekus.

IKT jomas profesionāļiem un entuziastiem regulāri ir iespēja diskutēt un uzzināt ko jaunu par dažādām nozares tēmām pasākumā “TechUP”.

Ar vērienu Ventspils pilsētas svētkos tika organizēti Digitālie svētki, kas guva plašu svētku apmeklētāju atsaucību, pulcējot ap 10 000 dalībnieku.

Valsts nozīmes IKT projekta ietvaros Ventspils ir “uzaudzējusi muskuļus”, Ventspilī izveidots ātrākais pilsētas datortīkls Baltijā, nodrošinot infrastruktūras kapacitāti, lai apstrādātu aizvien pieaugošo datu apjomu.

Digitālā centra izstrādāto pakalpojumu vadības sistēmu izmanto visi 113 Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri, bet Digitālā centra izveidoto bezmaksas e-adreses pārlūku vairāk nekā 1000 valsts un pašvaldību institūciju.

Otro reizi saņemts augstākais novērtējums “E-indeksa” aptaujā, pašvaldību, valsts nozīmes attīstības centru grupā, kā arī e-adrese, kuras ieviešanā līdzdarbojies Digitālais centrs, atzīta par labāko digitālās transformācijas risinājumu, saņemot LIKTA Platīna peles balvu.

Ventspils Digitālā centra  IT kursu pasniedzēja Dace Bergmane ir saņēmusi organizācijas “All Digital” balvu kā labākā e-skolotāja Eiropā.