Augsta latiņa informācijas tehnoloģijās | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Augsta latiņa informācijas tehnoloģijās

Atzinīgi novērtēti Ventspils pašvaldības, tostarp arī Ventspils Digitālā centra, centieni un paveiktais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. Ventspils ieguvusi augstāko rezultātu E-indeksa aptaujā, kā arī gada balvu Platīna pele 2019 nominācijā Valsts digitālā transformācija.

Izcils novērtējums E-indeksā

Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir veikusi pētījumu Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings. Valsts iestāžu vērtējums un valsts iestāžu E-indekss, lai izvērtētu digitālo iespēju izmantošanu darba organizācijā un pakalpojumu sniegšanā. Pētījuma dalībnieki tika vērtēti vairākās grupās. Nacionālas nozīmes attīstības centru grupā spēcīgā konkurencē visaugstāko rezultātu E-indeksā saņēma Ventspils pašvaldība.

E-indekss ir digitālās vides brieduma novērtējums valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību darbā un pakalpojumu nodrošināšanā. Nosakot E-indeksu, tiek sniegts faktos balstīts novērtējums tam, cik aktīvi un atbilstoši iestādes un pašvaldības pielieto mūsdienu IKT risinājumus. Tāpat, nosakot E-indeksu, tiek mērīts gan valsts iestāžu progress elektroniskās pārvaldes principu ieviešanā, gan valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu lietotāju vērtējums un pieredze. Minētajā grupā, kuru pētījuma laikā pārstāvēja arī Ventspils, dalībnieki tika vērtēti pēc vairākiem kritērijiem. Tika ņemta vērā vispārīgā informācija par pašvaldību; saziņa ar sabiedrību un pašvaldības līdzdalība tajā; klientu apkalpošana un sniegtais atbalsts; atvērto datu pieejamība; pakalpojumu nodrošināšana; kā arī iekšējie procesi pašvaldībā un sadarbība starp dažādām iestādēm.

Atgādinām, ka 2017. gadā Ventspils ieguva 1.vietu Lattelecom un VARAM rīkotajā Latvijas digitālās vides mērījumā Latvijas e-indekss, par augstāko rezultātu Digitāli attīstītāko pašvaldību nominācijā reģionālo pilsētu kategorijā.

Ventspils domes izpilddirektora vietnieks IKT jomā Egons Spalāns atzina, ka saņemtie apbalvojumi, tostarp arī izcilais rezultāts E-indeksa izvērtējumā, kalpo par atzinību ieguldītajam darbam, kas mūsu pilsētā plānveidīgi notiek jau kopš 2000. gada. IKT jomā pašvaldība strādā vairākos virzienos vienlaicīgi, un viens no tiem ir izglītība. Liels darbs un apjomīgi resursi tiek ieguldīti, lai veicinātu un attīstītu bērnu un jauniešu digitālās prasmes. Tehnoloģiju nodarbības, ko piedāvā Digitālais centrs un kas pieejamas plašā klāstā, Ventspils skolēniem ir bez maksas, par ko ir pozitīvi izbrīnīti kolēģi citās valstīs, kas iepazinuši Ventspils pieredzi, zināja teikt Spalāns. Par to, ka izvēlēts pareizais ceļš, cita starpā, liecina arī Ventspils skolēnu sasniegumi starptautiskajā informācijas tehnoloģiju konkursā Ventspils IT izaicinājums. Turklāt pieredze rāda, ka visātrāk un veiksmīgāk šajā jomā progresē tieši jaunāko klašu skolēni, kuri spēj uzņemt lielu daudzumu informācijas un prot to atbilstoši pielietot praksē.

Pēc Spalāna sacītā, augstākais novērtējums nacionālas nozīmes attīstības centru grupā liecina, ka IKT jomā Ventspils ir soli priekšā citām Latvijas pašvaldībām. Spalāns ir pārliecināts, ka pašvaldība ieņēmusi stabilas pozīcijas labāko augšgalā, un, runājot par nākotni, viņš atklāja, ka patlaban Ventspils skatās pārējās Eiropas virzienā, lai pierādītu sevi un gūtu atzinību arī plašākā mērogā. «No Ventspils līdz Daugavpilij ir apmēram tikpat tālu, cik līdz Stokholmai. Jāskatās visos virzienos,» apņēmīgs ir Spalāns.

Platīna pele par veiksmīgu projektu

Nesen tika noskaidroti arī IKT nozares gada balvas Platīna pele 2019 laureāti. Kategorijā Valsts digitālā transformācija apbalvojums saņemts par projektu Oficiālā elektroniskā adrese, kura īstenošanā līdzdarbojies arī Digitālais centrs. Šajā kategorijā balvai pretendēja projekti, kas nodrošina valsts pārvaldes procesu un pakalpojumu pārveidi vai digitalizāciju, izmantojot IKT un to rīkus.

Jau vēstīts, ka projekta gaitā Digitālais centrs sadarbībā ar VARAM izstrādāja valsts līmeņa risinājumu oficiālās elektroniskās adreses jeb e-adreses izmantošanai www.parvaldiba.lv. Vietne ir bez maksas pieejama valsts un pašvaldību iestādēm, kuras nevēlas veidot jaunas vai pielāgot esošās informācijas tehnoloģiju sistēmas darbam ar e-adresi. Valsts pārvaldē tā kalpo par vienotu risinājumu, lai nodrošinātu garantētu, drošu un ērtu oficiālo saziņu starp valsts iestādēm un privātpersonām, tai skaitā arī vienā sistēmā.

Spalāns informēja, ka patlaban Ventspils pašvaldība, kuru, kā jau minēts, šajā projektā pārstāv Digitālais centrs, nodrošina darbu aptuveni vienai trešdaļai valsts institūciju. Līdz ar to investīcijas, kas ir veiktas, attiecas ne tikai uz pilsētu, bet valsti kopumā, uzsvēra izpilddirektora vietnieks. Vienlaikus viņš arī piebilda, ka publiskā pārvaldība un tās transformācija uz elektronisko vidi ir tā joma, kurā pašvaldībām nepieciešams iet kopsolī, koleģiāli sadarbojoties, lai rezultāti būtu izmērāmi nacionālā līmenī. Un tam Ventspils mudina arī citas Latvijas pašvaldības.

Vaicājot, kādi ir pašvaldības mērķi IKT jomā, Spalāns uzskaitīja vairākas ieceres. Viens no mērķiem ir izveidot Ventspilī interneta tīklu, kas bez maksas būtu pieejams katram iedzīvotājam. Tāpat iecerēts izveidot gaisa kvalitātes uzraudzības sistēmu izglītības iestādēs, lai novērstu bērnu un jauniešu uzturēšanos nepietiekami vai slikti vēdinātās telpās. «Izglītības jomā šobrīd ir daudz investēts, un mēs to turpināsim, jo tas ir viens no primārajiem attīstības virzieniem Ventspilī,» sacīja Spalāns.

Ventspils sasniegumi IKT jomā ir visas pašvaldības nopelns. Tostarp būtisku artavu sniedzis arī Ventspils Digitālais centrs ar vadītāju Elīnu Kroņkalni priekšgalā.

Ventspils domes izpilddirektora vietnieks IKT jomā Egons Spalāns ir gandarīts, ka valsts mērogā Ventspils pašvaldība tiek uzskatīta par vienu no veiksmīgākajiem piemēriem IKT jomas attīstībā un ieviešanā. Tāpēc, turpinot iesākto, patlaban pašvaldība pārliecinoši tēmē Eiropas virzienā.

Foto: Juris Ģigulis.