Digitālā centra pārstāvji piedalās projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” atklāšanas sanāksmē | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālā centra pārstāvji piedalās projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” atklāšanas sanāksmē

16. un 17. oktobrī Mesīnā, Itālijā, norisinās URBACT III starpreģionu sadarbības programmas projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” (projekta saīsinājums DI4C) atklāšanas sanāksme, kurā kā projekta partneris ir pārstāvēta arī Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde  “Ventspils Digitālais centrs”.

Projekta mērķis ir paplašināt Ventspils pilsētas iesaisti Eiropas Savienības sadarbības tīklā ar dažādām Eiropas mazajām un vidēja izmēra pilsētām, lai dalītos pieredzē un izvirzītu kopīgus mērķus jautājumos, kas skar pilsētu digitālo attīstību.

Sanāksmes laikā partneri prezentēja savas pilsētas un iepazinās ar pārējiem partneriem. Atraktīvā veidā tika parādītas partnerpilsētu stiprās puses pilsētas digitalizācijas jomā, kā arī identificētas jomas, kuras joprojām ir izaicinājums. Projekta galvenais partneris Mesīnas pašvaldība un pieaicinātais eksperts no Lielbritānijas pastāstīja par URBACT programmas metodēm un plānu, kā tiks realizēta pirmā  projekta 6 mēnešu fāze.

Atbilstoši URBACT programmas nosacījumiem projekts tiek īstenots 2 fāzēs:

  • 6 mēnešu fāze tiks realizēta, lai noteiktu galīgo partnerību un izstrādātu pilnīgu projekta priekšlikumu 2. fāzes pieteikuma formai (09.2019. – 03.2020.);
  • 24 mēnešu fāze paredzēta tīkla aktivitāšu īstenošanai (05.2020. – 05.2022.).

Projekta galvenais partneris ir Mesīnas pašvaldības Biznesa inovācijas centrs (Itālija), projekta partneri ir Ventspils Digitālais centrs, Saint-Quentin pašvaldība (Francija), Limerikas pašvaldība (Īrija), Aguedas pašvaldība (Portugāle), Almeria pašvaldība (Spānija), Jasi pašvaldība (Rumānija) un Oulu pašvaldība (Somija).

URBACT ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta pieredzes apmaiņas un mācību projektus ilgtspējīgai pilsētu attīstībai ar iespēju izmēģināt dažādus risinājumus savās pilsētās, attīstot prasmes, pulcējot kopā vietējās ieinteresētās puses un veidojot starptautiskas partnerības.

Saskaņā ar projekta pieteikumu un parakstīto finansēšanas līgumu, projekta pirmās fāzes kopējais apjoms būs EUR 146 994, no kā Digitālā centra budžets EUR 12 758, t.sk. 85% ERAF finansējums EUR 10 844, 10% pašvaldības finansējums –EUR 1 276 un 5% valsts budžeta dotācija – EUR 638.