Digitālā centra pasniedzēja Spānijā piedalās pedagogu apmācībās | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālā centra pasniedzēja Spānijā piedalās pedagogu apmācībās

No 24. līdz 25. janvārim Ventspils Digitālā centra speciāliste Dace Bergmane piedalās projekta “Digitālo kompetenču attīstības sistēma” (DCDS) sanāksmē Spānijā, Barselonā.

Projekta ietvaros tiek izveidota integrēta modulāra sistēma ar mērķi attīstīt  digitālās pamatprasmes iedzīvotājiem piecās Eiropas valstīs - Grieķijā, Latvijā, Itālijā, Rumānijā un Spānijā. Sanāksmes ietvaros projekta partneri tiek iepazīstināti ar izstrādāto sistēmu, tās funkcijām, pielietošanu mācību procesā un mācību materiāliem. Paralēli tiek organizētas arī mācības pasniedzējiem, kuri nākamajā projekta posmā uzsāks sistēmas pielietošanu kursos.

DCDS projekta ietvaros plānots izveidot vadlīnijas, kas dos iespēju pieaugušajiem Eiropas iedzīvotājiem ar zemām prasmēm apgūt digitālās un transversālās prasmes nodarbinātībai, personīgajai izaugsmei, sociālajai iekļaušanai un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai.

DCDS projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma pasākumā KA3 Atbalsts politikas reformai, uz nākotni vērstiem sadarbības projektiem (FLCP). Projekts tika uzsākts 2018. gada 1. janvārī un ilgs divus gadus. Ventspils Digitālais centrs ir projekta asociētais partneris.