Digitālais centrs gūst pieredzi starptautiskā konferencē | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Digitālais centrs gūst pieredzi starptautiskā konferencē

No 23. līdz 24. maijam Ventspils Digitāla centra direktore piedalījās starptautiskajā konferencē "Smart City for the Citizens" Tartu, Igaunijā, lai uzzinātu vairāk par jaunākajiem risinājumiem gudrajām pilsētām jeb viedpilsētām.

Konference Tartu notiek jau ceturto reizi un katru gadu tajā tiek apskatīti dažādi viedo tehnoloģiju izmantošanas aspekti, sekojot tehnoloģiju attīstībai un to izmantošanai uzkrātajā pieredzē pasaulē. Šī gada konferences ietvaros tika apspriestas mākslīgā intelekta iespējas automātiskā datu apstrādē ar nolūku atvieglot pilsētas pārvaldību, uzlabot vidi pilsētā, kā arī lai palielinātu iedzīvotāju iespējas izmantot viedos sensorus, viedās ierīces un citas modernākās tehnoloģijas. Īpaši akcentēta tiek viedo tehnoloģiju izmantošana iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanā, elektroenerģijas sadalē un izmantošanas efektivitātes palielināšanā, kā arī transporta plūsmu optimizācijā un pārvaldībā.

Ventspils pilsētas pašvaldība kopš 2000. gada plānveidīgi un neatlaidīgi ir ieviesusi gan modernākos informāciju un komunikāciju risinājumus, gan attīstījusi to darbībai nepieciešamo infrastruktūru, kļūstot par vienu no viedo tehnoloģiju attīstības līderiem. Tāpat kopā ar citiem partneriem realizēti pārrobežu projekti, kas aptver ne tikai Baltijas valstis, bet sniedz ieguldījumu arī Eiropas mērogā. Neviena pilsēta nevar savu infrastruktūru uzbūvēt izolēti, tāpat ir nepieciešams pārņemt labāko pieredzi un mācīties no citu kļūdām un novērojumiem, tāpēc dalība šādās konferencēs vienmēr rada gan izmaiņas jau esošajos plānos, gan ienes jaunas idejas turpmākajai pilsētas attīstībai.